Miten otan käyttöön pilvipalvelut

”Oman IT-ympäristön haasteena on, että laitekanta vanhenee nopeasti eivätkä ympäristön ylläpitosopimukset usein ole ajan tasalla. Uudet järjestelmät ovat monimutkaisia ja vaativat useita ylläpitäjiä ja heidän jatkuvaa kouluttamistaan…”

Digitaaliset palvelut kattavat monipuoliset ja asiakkaan tarpeisiin mukautuvat pilviratkaisut. Pelkkä tekninen ratkaisu ei yleensä riitä muuttamaan tietotyöläisen arkea, tueksi tarjoamme valmennuksia, jotka auttavat asiakkaitamme ratkaisemaan tiedonkulkuun ja työtapoihin liittyviä ongelmia.

Yrityksille / IT / Pilvi

Digitaaliset palvelut

Pilvipalvelut räätälöidään ja rakennetaan aina asiakkaan vaatimusmäärittelyn mukaisesti. Asiakkaalle suunnitellaan sellainen IT-palveluympäristö ja pilvimalli, joka mukautuu asiakkaan liiketoimintaa parhaiten tukevaksi. Tarpeen mukaan voimme hyödyntää oman modernin konesalimme pilviratkaisuja, julkista pilveä tai näiden yhdistelmää.

Sopivan ratkaisun löytämiseksi teemme asiakkaalle IT-ympäristön kartoituksen, jossa selvitämme asiakkaan IT-ratkaisujen nykytilanteen ja ympäristön haasteet. Kartoituksen perusteella laadimme pilvikartan, jonka tavoitteena on suunnitella asiakkaan kannalta järkevin ja kustannustehokkain pilviratkaisu. Kartoituksen olennainen päämäärä suunnitella asiakkaan liiketoiminnan ja IT:n lähtökohdista ideaalinen lopputulema, joka joustaa asiakkaan tarpeiden ja liiketoiminnan kehittymisen mukana.


 

Miten voimme opastaa yritystänne digitalisaation polulla?

ProCloud

ProCloud

ProCloud on asiakkaan tarpeisiin mukautuva konesalipalvelu, joka kasvaa asiakkaan liiketoiminnan kehittymisen mukana, ja siihen voidaan liittää myös julkisen pilven palveluita

lue lisää

pilvesta_vauhtia

Pilvestä Vauhtia

Modernin tietotyöläisen päivä on täynnä haasteita. Pilvestä Vauhtia on inspiroiva valmennus, joka haastaa ihmiset pohtimaan omia työtapoja ja kokeilemaan uusia. 

lue lisää

 

Sointu

Sointu

Sointu on anturitekniikkaa hyödyntävä kotihoidon laatua ja turvallisuutta parantava ratkaisu omaisten ja kotihoidossa työskentelevien tueksi.

lue lisää