BLC / Konserni / BLC Protie

BLC Protie

BLC Protie Oy tuottaa varmasti ja vaivatta nykyaikaisia IT-palveluita, jotka auttavat varmistamaan asiakkaan liiketoiminnan jatkuvan kehittymisen. Vuonna 2001 perustettu yritys on tänään osa valtakunnallisesti toimivaa BLC-konsernia.

BLC Protie on Suomen johtava MSP (Managed Service Provider)-IT-palveluiden tuottaja. Yrityksemme on saanut kansainvälistä tunnustusta sijoittuen maailmanlaajuisesti 30 parhaan MSP-yrityksen joukkoon. Olemme myös vastaanottaneet kansainväliset palkinnot ”Vuoden Parhaasta Kasvusta” (2011) sekä ”Vuoden Eurooppalainen MSP-toimija” (2012). Palvelumallimme mukaisesti kannamme täyden vastuun asiakkaan IT-ympäristöstä tai sen osista kiinteään kuukausihintaan. Preventive-tiimimme valvoo jatkuvasti asiakkaan ympäristön toimintaa ja varmistaa ettei vikatilanteita pääse syntymään. Kun työympäristö toimii luotettavasti koko ajan, asiakkaamme voivat keskittyä oman liiketoimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Jatkossa tulemme kehittämään muun muassa palveluidemme automaatioastetta, mikä nostaa reagointikykyämme entisestään. Kun osaamisemme yhdistyy BLC-konsernin vahvaan tietotaitoon mobiiilaitteiden elinkaarihallinnasta ja turvaratkaisuista, pystymme tarjoamaan yrityksille ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden.

BLC Protie tuottaa nykyaikaisia IT-palveluja varmasti ja vaivatta.

 

BLC Protie laatupolitiikka

 

 

Kilpailukykymme yksi kulmakivi on laatu. Laatutavoitteenamme on tuottaa hinta/laatusuhteeltaan erinomaisia tuotteita ja palveluita.

BLC Protien laatupolitiikan lähtökohtana on aina asiakas. Asiakkaan tulee tuntea ostaneensa korkealaatuisen tuotteen tai palvelun, jotka toimitetaan oikea-aikaisesti. Olemme aktiivisesti vuorovaikutuksessa asiakkaidemme, toimittajiemme, viranomaisten ja muiden sidosryhmiemme kanssa pyrkien kaikessa toiminnassamme täyttämään vaatimukset ja odotukset, jotka liittyvät tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin.

Pyrimme havaitsemaan mahdolliset häiriöt, ongelmat, poikkeamat ja riskit jo varhaisessa vaiheessa ja ryhdymme välittömästi korjaaviin tai muihin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

Noudatamme eettisiä periaatteita, lainsäädäntöä ja yhteiskunnan asettamia vaatimuksia niin asiakkaan, palvelujen, työturvallisuuden kuin ympäristön suhteen, toimienesimerkkinä vastuunsa kantavasta yrityksestä.

Osaamisellamme ja oikeilla valinnoilla voimme parantaa ympäristön hyvinvointia mm. vähentämällä matkustamista sekä lisäämällä energiatehokkuutta ja kierrätystä niin omassa kuin asiakkaidenkin toiminnassa. Pyrimme huomioimaan ekologisuuden kaikissa päätöksissämme.

Kaikki toimintamme on asianmukaisesti dokumentoitua ja yrityksemme seuraa laatuasioiden toteutumista toiminnassamme päivittäin. Toiminnanohjausjärjestelmässämme on kuvattu toimintamme ohjeineen. Sitä arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti, jotta se on ajantasainen ja vastaa liiketoimintaympäristön ja oman toimintamme kehitykseen ja muutokseen.

Laadunhallinnan avulla toimintamme saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja vaatimukset. Tuotamme palvelumme korkealla ammattitaidolla ja parannamme toimintaamme ja palveluitamme jatkuvasti niin palautteiden kuin mittaamisen, oman seurannan ja auditoinnin tuloksena.

Johtomme on sitoutunut toteuttamaan laatupolitiikkaa, valvoo sen noudattamista ja on vastuussa laatupolitiikan kuten myös laadunhallintajärjestelmän noudattamisesta. Laadun tuottamisvastuu on jokaisella työntekijällämme.

Laatupolitiikkamme perustuu arvoihimme, ITUA: Iloisuus, Tuloksellisuus, Uudistuvuus, Asiakaslähtöisyys.

Yhdessä enemmän.