<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

  Hankkeiden julkinen kuuleminen

  Kuulemisella kartoitetaan hankealueelle mahdollisesti suunnitteilla olevia, markkinaehtoisesti rakennettavia, vastaavia samaan luokkaan kuuluvia infrastruktuurihankkeita, jotka suunnitellaan toteutettaviksi kolmen vuoden kuluessa avoimesta kuulemisesta lähtien. Kuuleminen on vireillä 29.1.2020 asti.

  Rantasalmi (Susimäki) - Rantasalmen asema -alueen valokuituverkkohanke

  Rantasalmi Asikkalantie - Pyyviläntie valokuituverkkohanke

  Yhteystiedot

  Rantasalmi (Susimäki) - Rantasalmen asema -alueen valokuituverkkohanke

  Hankkeen tavoitteena on kehittää tietoliikenneinfrastruktuuria Rantasalmi (Susimäki) - Rantasalmen asema-alueella.  Kyseisellä alueella ei ole eikä ole tulossa kaupallisin perustein rakentuvaa nykyaikaista kiinteää valokuituverkkoa. Hankkeella edistetään EU:n määrittelyn mukaisen NGA-verkon rakentumista ja mahdollistetaan seuraavan sukupolven laajakaistapalveluiden hyödyntäminen kyseisellä alueella. Hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta luoden uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan sekä etätyöskentelyyn. Rakentuvaa valokuituverkkoa voivat hyödyntää myös alueen kuluttaja-asiakkaat. Hanke laajentaa tietoliikennepalveluiden saatavuutta Rantasalmen taajamaan rakennetun valokuituverkon jatkona ja jättää valmiudet laajenemiselle tulevaisuudessa.

  Valokuituverkkohankkeelle on haettu rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

  Hankealue kartalla:

  Hiismäentie Rantasalmi

  Rantasalmi Asikkalantie - Pyyviläntie valokuituverkkohanke

  Hankkeen tavoitteena on kehittää tietoliikenneinfrastruktuuria Rantasalmella Asikkalantie-Pyyviläntie -alueella. Kyseisellä alueella ei ole eikä ole tulossa kaupallisin perustein rakentuvaa nykyaikaista kiinteää valokuituverkkoa. Hankkeella edistetään EU:n määrittelyn mukaisen NGA-verkon rakentumista ja mahdollistetaan seuraavan sukupolven laajakaistapalveluiden hyödyntäminen kyseisellä alueella. Hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta luoden uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan sekä etätyöskentelyyn. Rakentuvaa valokuituverkkoa voivat hyödyntää myös alueen kuluttaja-asiakkaat. Hanke laajentaa tietoliikennepalveluiden saatavuutta Rantasalmen taajamaan rakennetun valokuituverkon jatkona ja jättää valmiudet laajenemiselle tulevaisuudessa.

  Valokuituverkkohankkeelle on haettu rahoitusta Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

  Hankealue kartalla:

  Asikkalantie Rantasalmi

  Yhteystiedot

  Rakennuttaja:

  Blue Lake Communications Oy
  Y: 1700950-3
  PL 17
  57101 Savonlinna

  Yhteyshenkilöt:

  Paula Muhonen
  myyntipäällikkö
  Blue Lake Communications Oy
  p. 044 777 5733
  paula.muhonen@blc.fi

  Kaija Siikavirta
  maaseutuasiantuntija
  Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
  p. 0 29 5024 087
  kaija.siikavirta@ely-keskus.fi