130-vuotias BLC-osuuskunta vahvistaa jälleen työllisyyttä Savonlinnan seudulla

BLC Telecomilla uusia avauksia: valokuituverkon kaivuutyöt Ruokolahdella alkavat tänä kesänä.

Savonlinnan BLC-osuuskunnassa vietetään 2019 juhlavuotta; syksyllä tulee kuluneeksi 130 vuotta paikallisen telefooniosakeyhtiön perustamisesta. Pitkä ikä ja historiallinen painoarvo seutukunnalla ei kuitenkaan ole tehnyt osuuskunnasta pelkkää perinteensä vaalijaa, vaan osuuskunta vahvistaa entisestään jalansijojaan savonlinnalaisena toimijana ja työllisyyden edistäjänä.

BLC-osuuskunnan omistama, savonlinnalaisille kenties parhaiten kaapelitelevisio- ja laajakaistaoperaattorina tunnettu BLC Telecom on saanut toimintaansa uusia kierroksia. BLC Telecom on kunnostautunut valokuituverkkojen rakentajana yhä laajemmalla alueella ja tekee nyt uuden avauksen Ruokolahdella, kun kunnan keskustaajaman valokuituverkon rakennus alkaa.

”BLC Telecom on rakentanut ja rakentaa valokuituverkkoaan Savonlinnan seudulla myös tulevaisuudessa. Samalla olemme kuitenkin myös kasvattaneet maantieteellistä kattavuuttamme, esimerkiksi Enonkosken kuntakeskuksen valokuituprojektilla ja Rantasalmen kunnan kanssa yhdessä toteutetulla kyläverkkohankkeella”, Savonlinnan BLC-osuuskunnan ja BLC Telecomin toimitusjohtaja Hannu Väänänen kertoo.

Ruokolahden kunnan koko keskustaajama-alueen kattavan valokuituverkon rakentamisen edellytyksenä on saada verkkoon riittävä määrä tilaajia. Ensimmäinen askel kohti verkon toteutumista tehtiin maanantaina 25. helmikuuta, kun Ruokolahden kunnanhallitus yksimielisesti päätti ohjeistaa Ruokolahden Vuokratalot Oy:n hallitusta tekemään BLC Telecomin kanssa sopimuksen valokuituverkkoon liittymisestä tarkoituksenmukaisesti valittujen kunnan vuokratalojen osalta.

Ruokolahden valokuituverkon rakentaminen on BLC:lle merkittävä investointi, joka luo jälleen uutta työtä Savonlinnan seudulle. ”Tämänkaltainen projekti työllistää suuren joukon savonlinnalaisia, aina verkon suunnittelusta ja myyntityöstä tietoliikenneasennuksiin. Uusia rekrytointeja on meillä jo tehtykin”, Hannu Väänänen kertoo tyytyväisenä.

Ruokolahden verkkoprojekti ei hidasta BLC:n tekemää tietoliikenneinfrastruktuurin parantamista Savonlinnan seudulla. ”Sen lisäksi, että teemme tänä vuonna verkkoa Ruokolahdella, meillä on useita verkkoprojekteja suunnitteilla myös Savonlinnaan, ihan esikaupunkialueillekin. Nämä poikivat sitten työtä ja tekemistä myös paikallisille urakoitsijoille ja heidän alihankkijoilleen”, Väänänen kertaa.

Paikallisuus on kirjoitettu Savonlinnan BLC-osuuskunnan tavoitteisiin

Aikaisemmin Savonlinnan Puhelinosuuskuntana tunnetun BLC-osuuskunnan tavoitteena on olla omalta osaltaan Savonlinnan seudun paikallisuutta ja työllisyyttä edistävä toimija. Savonlinnalaisille BLC-osuuskunta lienee tutuin paikallisen tietoliikenneinfrastruktuurin kehittäjänä aina varhaisista lankapuhelinverkoista nykyajan valokuituteknologiaan.

”Tulevaisuuden tietoliikennetarpeiden kannalta välttämätöntä valokuituverkkoa ei ilman Savonlinnan BLC-osuuskuntaa olisi Savonlinnan seudulla siinä laajuudessa kuin se jo nyt on. Osuuskunta mahdollistaa omalta osaltaan sen, että tämä seutukunta pysyy tietoliikenteen osalta kilpailukykyisenä ja kehityksessä mukana”, Väänänen valottaa osuuskunnan toimintaa.

Riittävän tiheä valokuituverkko on edellytys hyödyntäville tulevaisuuden innovaatioille. Esimerkiksi virtuaalitodellisuus, teollisuuden automaatioon liittyvät sovellukset ja kuluttajillekin suunnatut internetpalvelut edellyttävät kaikki nopeaa, kaksisuuntaista internetyhteyttä. ”Näiden palveluiden yleistyminen ja sujuva käyttö edellyttää valokuituverkkoa jo nyt.

Myös viime päivinä runsaasti uutisoitu 5G-teknologia pohjautuu valokuituun ja edellyttää toiminta-alueillaan kattavaa määrää valokuituyhteyksiä”, Hannu Väänänen muistuttaa.

Savonlinnan BLC-osuuskunta on omistajana kaikissa BLC-konserniin kuuluvissa yhtiöissä; BLC Telecom, BLC Turva ja BLC Taito. Osuudenomistajina BLC-osuuskunnassa on suurelta osin savonlinnalaisia tai savonlinnalaistaustaisia yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä. ”BLC:n kotipaikka on Savonlinna. Konserniyhtiöt toimivat omina, itsenäisinä osakeyhtiöinään ja niiden toiminta tuo pääomaa Savonlinnan BLC-osuuskunnalle, joka sitten tavoitteensa mukaisesti huolehtii, että tämä meidän oma seutukunta ei putoa tietoliikenteessä kehityksen kelkasta”, Väänänen selventää toimintamallia.

Paikallisessa talouselämässä BLC on merkittävä mylly; pelkästään Savonlinnassa se työllistää tällä hetkellä suoraan 72 henkilöä, joiden lisäksi työtä riittää merkittävälle määrälle urakoitsijoita, alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita. ”Kaiken kaikkiaan kokoaikaisesti työtä BLC:lle tehdään Savonlinnassa lähes 100 henkilötyövuoden edestä”, toimitusjohtaja Hannu Väänänen arvioi. ”Tällainen työntekijämäärä merkitsee noin miljoonan euron tuloveroja ja paikallisesti 2,5 miljoonan euron vuosittaista ostovoimaa” Väänänen summaa.

Työllistämisen lisäksi Savonlinnan BLC-osuuskunta on mukana erilaisissa hankkeissa, joilla parannetaan paikallista elämänlaatua ja saadaan positiivista toimintaa. ”BLC on ollut osana savonlinnalaisten arkea ja juhlaa jo 130 vuoden ajan, ja tällä tiellä aiomme jatkaa myös tulevaisuudessa”, Hannu Väänänen lupaa.