BLC ja Microsoft tiivistävät yhteistyötään

BLC ja Microsoft tiivistävät yhteistyötään

BLC ja Microsoft tiivistävät yhteistyötään suoralla Cloud Solution Provider (CSP) -kumppanuudella. Jatkossa kaikki Microsoftin pilvipalvelut saa BLC:ltä ilman väliportaita. BLC pyrkii tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja suosii suoria kumppanuuksia, joissa toimitusketju on mahdollisimman lyhyt. Suoran kumppanuuden avulla toiminta tehostuu, kustannukset pienenevät ja asiakas hyötyy. "BLC-konsernin ja Microsoftin pitkäaikainen ja hedelmällinen yhteistyö saa jatkoa. Tehty sopimus mahdollistaa entistä paremmat sekä laajemmat pilvi- ja hybridipalvelut BLC-konsernin yritys- ja yhteisöasiakkaille kaikkialla Suomessa.", toteaa BLC-konsernin toimitusjohtaja Martti Volotinen. Allekirjoitetun sopimuksen myötä BLC:stä tulee kokonaisvaltainen Microsoftin palvelujen tarjoaja eli kumppani molemmissa Microsoftin painopistealueissa; sekä mobiililaitepuolella että pilvipalveluissa. CSP-kumppanuusmallissa toimittaja hoitaa yhteistyön asiakkaan kanssa alusta loppuun saakka eli tekee asiakassopimukset, luo, hallitsee ja kehittää asiakkaiden palveluita, tarjoaa palveluihin tarvitun tuen sekä hoitaa laskutuksen. Suora CSP-kumppanuus mahdollistaa sen, että Microsoftin pilvipalvelut kuten Office 365, Azure ja Dynamics CRM on mahdollista hankkia joustavalla käytön mukaisella kuukausilaskutuksella ilman laitteiden, lisenssien ja asennuksen suurta kertakulua. Ja vaikka asiakkaan data on ”pilvessä”, voi asiakas luottaa siihen, että tuttu toimija tietää missä tiedot fyysisesti sijaitsevat ja hallinnoi tietoja. Suoraan CSP-kumppanuuteen päädyttiin, koska BLC:llä on entuudestaan hyviä kokemuksia suorasta kumppanuudesta Microsoftin kanssa. ”BLC on tehnyt jo vuosia yhteistyötä Microsoftin kanssa mobiilillaitepuolella, jossa BLC on yksi harvoista suoraan kumppanuuteen valituista toimijoista. Sekä me BLC:llä että asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä toimintamalliin.”, kertoo BLC Wirelessin tuotantojohtaja Juha Kataja. Tulevaisuudessa pilvipalvelujen merkitys asiakkaille kasvaa. Perinteisestä yhteen paikkaan sidotusta kahdeksasta neljään työstä siirrytään koko ajan kohti aika-, paikka- ja laiteriippumatonta työntekoa. ”CSP-kumppanuus Microsoftin kanssa on BLC:lle merkittävä, koska maailma muuttuu kohti joustavampaa työntekoa ja BLC haluaa olla mukana mahdollistamassa tätä. Tulemme jatkossa painottamaan palvelutarjontaamme entistä enemmän pilvipalveluihin ja kehittämään osaamistamme tällä alueella eteenpäin. Pyrimme myös jalkauttamaan tietämystämme asiakkaillemme, jotta he saavat kaiken hyödyn irti pilvipalveluista. Jo nyt BLC:n tarjontaan kuuluu esimerkiksi uniikki käytännönläheinen Pilvestä vauhtia –valmennus.”, valottaa BLC Protien Chief Digital Officer Juha-Matti Virkkula. Helsingissä 7.3.2016 Lisätietoja: Martti Volotinen, toimitusjohtaja, BLC-konserni, 044 777 5777 Juha Kataja, tuotantojohtaja, BLC Wireless Oy, 050 384 3265 Juha-Matti Virkkula, chief digital officer, BLC Protie Oy, 045 654 0000

BLC-konserni

BLC-konserni on nopeasti kasvava, vakavarainen ja moderni turva- ja tietotekniikan palveluita tarjoava konserni. BLC-konsernin vuotuinen liikevaihtotaso on yli 40 M€ ja henkilöstömäärä n. 300 henkilöä. Konserniin kuuluu neljä liiketoimintayhtiötä, joita ovat Blue Lake Communications Oy, BLC Wireless Oy, BLC Turva Oy sekä BLC Protie Oy. BLC-konsernilla on toimipiste 13 paikkakunnalla. Konsernin pääkonttori on Savonlinnassa ja yhtiö on perustettu vuonna 1889.