BLC-konsernin EU-tietosuojaprojekti on käynnissä

EU-tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018. Siirtymäaika tarjoaa mahdollisuuden saada henkilötietojen käsittelykäytännöt ja järjestelmät asetuksen mukaiseksi. BLC-konserni on käynnistänyt projektin varmistaakseen asiakkaille tarjottavien palveluiden ajantasaisuuden asetuksen vaatimusten osalta. Projekti kestää kevääseen 2018, jolloin konsernin liiketoimintayhtiöiden toiminnat vastaavat asetuksen vaatimuksia. Projektin toimenpiteinä mm. kartoitetaan konsernimme eri liiketoimintayhtiöiden palveluiden nykytila, korjataan riskilähtöisesti puutteet toimintatavoissa ja järjestelmissä järjestelmätoimittajien kanssa sekä täytetään asetuksen dokumentointivaatimukset. Mikäli Teillä herää kysymyksiä BLC-konsernin EU-tietosuoja-asetuksen vaatimiin toimenpiteisiin, pyydämme Teitä lähettämään kysymykset kirjallisena osoitteeseen asiakaspalvelu@blc.fi. Ystävällisin terveisin, BLC-konsernin tietosuojaryhmä.