BLC TELECOM JA RANTASALMEN KUNTA SOPIVAT VALOKUITUVERKON RAKENTAMISESTA

Rantasalmen taajama-alueet kattava kyläverkkohanke etenee. Rantasalmen kunnan ja BLC Telecomin välinen sopimus valokuituverkon toteuttamisesta allekirjoitettiin tänään. Sopimuksen mukaan BLC Telecom rakentaa koko taajama-alueen kattavan valokuituverkon Rantasalmelle edellytyksellä, että verkkoon saadaan riittävä määrä tilaajia. Alustavia neuvotteluja Rantasalmen kunnan omistamien kiinteistöjen liittämisestä valokuidun piiriin on jo käyty. Rantasalmen taajaman omakotikiinteistöihin ja taloyhtiöihin liittymämyynti käynnistyy ensi vuoden alussa. ”Valokuidun rakentuminen kuntakeskukseen on yksi kunnan elinkeino-ohjelman keskeisiä kehittämisen painopisteitä tuleville vuosille” kertoo Rantasalmen kunnan kehittämispäällikkö Johanna Keränen. Vaikka tietoliikenneverkkojen jatkuva rakentaminen ja uudistaminen tekniikan kehittyessä on itäsuomalaiselle laajakaistaoperaattorille BLC Telecomille normaalia arkea, ei valokuituverkon raju laajentaminen täysin uusille maantieteellisille alueille ole aivan jokapäiväistä. Rantasalmen kyläverkko on BLC Telecomin toiminta-alueen suurin yksittäinen verkon rakentamishanke sitten 1980-luvun. ”Projekti on BLC:llä jo käynnistynyt verkon suunnittelun osalta ja nyt siinä päästään täyteen vauhtiin”, BLC-konsernin toimitusjohtaja Martti Volotinen iloitsee. Kaikkiaan Rantasalmen kyläverkko tulee maksamaan 600 000 euroa, josta Rantasalmen kunnan osuus on 126 000 euroa. BLC Telecom investoi verkkoon 180 000 euroa, minkä lisäksi verkon rakentamiseen saadaan Ely-keskukselta tukea 294 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Verkon käyttäjille kustannuksena jää verkon kiinteistökohtaiset liittymismaksut ja palveluiden käyttömaksut. Verkon on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmis vuonna 2018, jolloin BLC luovuttaa verkon Rantasalmen kunnalle. Nopea valokuituyhteys avaa oven myös tulevaisuuden tietoliikennepalveluille ”Valokuidun tärkeimpiä etuja nopeuden lisäksi ovat yhteyden luotettavuus ja valmius tulevaisuuden sähköisten palveluiden käyttöön”, BLC Telecomin operatiivinen johtaja Hannu Väänänen kertoo. Rantasalmen asukkaille välittömät valokuidun tuomat hyödyt ovat verkon kautta toimitettavat kaapelitelevisio- ja laajakaistapalvelut, mutta valokuitu mahdollistaa myös tulevaisuuden sähköiset palvelut. ”Valokuitu on ainoa tekniikka, jota voidaan kohtuullisin kustannuksin päivittää aina tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä arvioidaan, että sen kapasiteetti riittäisi seuraavaksi 50 vuodeksi”, Väänänen toteaa. BLC on sitoutunut tuottamaan verkon palvelut vähintään seuraavan 25 vuoden ajaksi. Lisätietoja: BLC Telecom, Operatiivinen johtaja Hannu Väänänen, p. 044 777 5776, hannu.vaananen@blc.fi Rantasalmen kunta, kehittämispäällikkö Johanna Keränen, p. 040 1615 033, johanna.keranen@rantasalmi.fi