BLC Turva vahvistaa asemaansa valtion sopimustoimittaja

BLC Turva vahvistaa asemaansa valtion sopimustoimittaja

BLC Turva Oy on tehnyt alkuvuoden aikana kaksi uutta puitesopimusta valtion yhteishankintayksikön Hansel Oy:n kanssa. BLC Turva on ainoa toimittaja joka on valittu mukaan kaikkiin kolmeen turvallisuus- ja lukitustekniikkaa sisältävään puitejärjestelyyn. Uudet vuoteen 2021 voimassa olevat puitesopimukset käsittävät lukitustekniikan ja turvallisuustekniikan. Lisäksi BLC Turvalla on vuoden 2016 lopussa tehty sopimus turvallisuusjärjestelmien tarjoamisesta kokonaispalveluna. www.blc.fi/tapahtumat/blc-turvasta-valtion-sopimustoimittaja Lukitustekniikan puitesopimus pitää sisällään mekaaniset ja elektromekaaniset lukitusjärjestelmät sekä lukituskomponentit ja lukitustekniikan palvelut. Turvallisuustekniikan puitesopimus puolestaan pitää sisällään kulunvalvonta-, työajanseuranta-, rikosilmoitin ja kameravalvontajärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut. Näin ollen BLC Turva pystyy tarjoamaan puitejärjestelyyn liittyneille asiakkailleen kaikki kiinteistöturvallisuuteen liittyvät tuotteet ja palvelut ainoana toimijana. Sopimus on BLC Turvalle merkittävä. Hansel Oy on valtion omistama, valtiovarainministeriön ohjauksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii valtion yhteishankintayksikkönä. Hanselin asiakkaita ovat mm. valtiohallinnon yksiköt kuten ministeriöt, virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset, yliopistot ja korkeakoulut sekä eduskunta. Lisätietoja: tuotepäällikkö Mikko Torniainen 044 777 5784 tai mikko.torniainen@blc.fi