BLC Turvasta valtion sopimustoimittaja

BLC Turva Oy on tehnyt puitesopimuksen valtion yhteishankintayksikön Hansel Oy:n kanssa. Puitesopimus koskee turvallisuusjärjestelmien tarjoamista kokonaispalveluna. Sopimus on BLC Turvalle merkittävä. Hansel Oy on valtion omistama, valtiovarainministeriön ohjauksessa oleva voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, joka toimii valtion yhteishankintayksikkönä. Hanselin asiakkaita ovat mm. valtiohallinnon yksiköt kuten ministeriöt, virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset, yliopistot ja korkeakoulut sekä eduskunta. BLC Turva on yksi neljästä Turvallisuustekniikka kokonaispalveluna 2016–2020 -puitejärjestelyn sopimustoimittajasta. Valtion organisaatiot voivat hankkia turvallisuustekniikan palveluita sopimustoimittajilta kevennetyn kilpailun kautta. Sopimus kattaa BLC Turvan paloilmoitin-, murtohälytys-, kameravalvonta-, kulunvalvonta-, työajanseuranta- ja äänievakuointijärjestelmät sekä niihin liittyvät asennus-, käyttöönotto-, huolto- ja tukipalvelut. BLC Turvan ja Hansel Oy:n välinen puitesopimus on kestoltaan neljä vuotta. Puitesopimuksen alaisten asiakaskohtaisten sopimusten kesto voi olla enimmillään kahdeksan vuotta. Lisätietoja: tuotepäällikkö Mikko Torniainen 044 777 5784 tai mikko.torniainen@blc.fi