It ISO9001

BLC Protie Oy läpäisi sertifiointiarvioinnin, jonka ansiosta yhtiölle luovutettiin ISO 9001:2015 –sertifikaatti. BLC Protie Oy:n sertifiointiarvioinnin toteutti Inspecta Sertifiointi Oy, joka on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusalan palveluyritys.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Standardi toimii työkaluna liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen jatkuvassa kehittämisessä ja auttaa vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden laatuodotuksiin. Standardin noudattaminen myös parantaa riskienhallintaa ja lisää henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista sekä selkeyttää vastuunjakoa.

Inspecta Oy:n myöntämä ISO 9001 -sertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa BLC Protien toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

”Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä on osoitus yrityksen kyvykkyydestä tuottaa asiakasvaatimusten mukaisia tuotteita ja palveluita. Ulkoisen arvioijan toteuttamassa sertifiointiarvioinnissa todennetaan lisäksi se, että yrityksen laadunhallintamenettelyt täyttävät jatkuvan parantamisen periaatteet. Sertifioitu laadunhallintajärjestelmä vahvistaa merkittävästi yrityksen markkinakelpoisuutta ja asiakaskokemusta. Pohjimmiltaan on siis kyse menettelystä, jolla yritys vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja omaa kilpailukykyään”, kuvaa Inspecta Sertifiointi Oy:n pääarvioija Tuukka Haarni.

Sertifiointiarvioinnissa käytiin läpi BLC Protien johtamiseen liittyvät prosessit, tukitoiminnot sekä kaikki liiketoiminnat. Arvioinnissa ei havaittu yhtään vakavaa tai lievää poikkeamaa, mikä kertoo siitä, että BLC Protie on tehnyt työnkulkujen ja koko laatujärjestelmän osalta erinomaista työtä.

Sertifikaatin saaminen on erinomainen osoitus siitä, että BLC tekee työtä ammattitaidolla läpi konsernin, on valmis kehittymään ja haluaa parantaa laatua kaikkien sidosryhmien suuntaan

Työtä sertifioinnin eteen tehtiin BLC Protiellä hieman yli vuoden verran ja tästä ajasta varsinkin viimeiset kolme kuukautta olivat erittäin työläitä. Kiitoksen vahvasta sitoutumisesta laatujärjestelmätyöhön ansaitsee koko BLC Protien henkilökunta ja erityisesti prosessien ja työkulkujen omistajat, joiden panos sertifiointihankkeessa oli merkittävä. Sertifikaatin saaminen on erinomainen osoitus siitä, että BLC tekee työtä ammattitaidolla läpi konsernin, on valmis kehittymään ja haluaa parantaa laatua kaikkien sidosryhmien suuntaan; ISO 9001 –sertifikaatti on myönnetty myös BLC Turvalle ja BLC Telecomille”, kertoo BLC Protien strategiajohtaja Tomi Lindroos.

BLC Protien toiminnan laadun kehittäminen ei pysähdy sertifiointiarvioinnin läpäisyyn vaan yhtiö on sitoutunut tekemään laatutyötä pitkäjänteisesti. Sertifikaattion voimassa kolme vuotta ja vuosittain tehdään seuranta-arviointi eli katsotaan onko BLC Protie edistynyt niissä asioissa, jotka on määritelty yhtiön kehityssuunnitelmassa.