Hankkeiden julkinen kuuleminen

Kuulemisella kartoitetaan hankealueelle mahdollisesti suunnitteilla olevia, markkinaehtoisesti rakennettavia, vastaavia samaan luokkaan kuuluvia infrastruktuurihankkeita, jotka suunnitellaan toteutettaviksi kolmen vuoden kuluessa avoimesta kuulemisesta lähtien. Kuuleminen on vireillä 10.1.2020 asti.

Rantasalmi (Susimäki) - Rantasalmen asema -alueen valokuituverkkohanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää tietoliikenneinfrastruktuuria Rantasalmi (Susimäki) - Rantasalmen asema-alueella. 

Rantasalmi Asikkalantie - Pyyviläntie valokuituverkkohanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää tietoliikenneinfrastruktuuria Rantasalmella Asikkalantie-Pyyviläntie -alueella.

Hankealueiden kartat ja tarkemmat kuvaukset ovat nähtävissä verkkosivuillamme osoitteessa www.blc.fi/kuuleminen

Rakennuttaja:

Blue Lake Communications Oy
Y: 1700950-3
PL 17
57101 Savonlinna

Yhteyshenkilöt:

Paula Muhonen
myyntipäällikkö
Blue Lake Communications Oy
p. 044 777 5733
paula.muhonen@blc.fi

Kaija Siikavirta
maaseutuasiantuntija
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
p. 029 5024 087
kaija.siikavirta@ely-keskus.fi