Tietoliikennealustan rakentamisessa ja vision luomisessa yhteistyö on ratkaisevaa

Mikkelissä 04.04.2019 järjestettävässä digitalisaatiota ja tietoliikenneyhteyksiä koskevassa seminaarissa yhteiskunnan eri toimijoiden edustajat käsittelevät digitalisaation sekä tietoliikennealustan nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä kattavasti.

Etelä-Savo on huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuuden osalta Suomen sisäisessä vertailussa jälkijunassa. Samaan aikaan niin julkisen sektorin palveluiden kuin kaupallisten toimijoidenkin palvelutuotanto siirtyy kasvavassa määrin digitaalisiin kanaviin. Julkisten palveluiden ulottaminen kustannustehokkaasti kaikkien kuntalaisten ulottuville, myös harvaan asutuilla alueilla, ei tulevaisuudessa onnistu ilman digitaalisten palveluiden ja tietoliikenneyhteyksien kehittämistä. Vapaa-ajan asujien ja matkailijoiden tarpeet digitaaliselle palveluille, sekä vahvalle tiedonsiirtokapasiteetille, kasvavat voimakkaasti.

Suomessa laajakaistaverkkojen rakentuminen on edennyt voimakkaasti mobiiliverkkoja kehittämällä. Suomi onkin mobiiliverkkojen kärkimaita maailmassa. Siirryttäessä 5G-verkkoihin, sekä internetin kautta kasvavaan datan siirtoon, huippunopeiden tiedonsiirtoyhteyksien maantieteellinen kattavuus tulee muodostumaan haasteeksi. Kehitysaskeleet Etelä-Savossa tuleekin ottaa kehittämällä rinnakkain mobiiliverkkojen sekä kiinteän valokuituverkon kattavuutta, saavutettavuutta ja tiedonsiirtokapasiteettia.

Kun laajakaistarakentamisen uusista kansallisista rahoitusmuodoista ei ole tällä hetkellä tietoa, ja kun maaseuturahaston rahoitusmahdollisuudet lähivuosina ovat ohjelmakauden vaihtuessa verraten vähäiset, yhteiskunnan eri toimijoiden on syytä etsiä uusia yhteistyön muotoja tietoliikenneverkkojen kunnianhimoiseksi rakentamiseksi. Tietoliikennealustan kehittäminen on syytä nähdä alueen kriittisenä elinvoimatekijänä. Uudet kasvavat liiketoiminnat syntyvät lähes poikkeuksetta dataa hyödyntävien digitaalisten palveluiden alueelle. Etelä-Savon onkin muodostettava tavoitetila tulevaisuuden digitaalisille palveluille niin julkisen sektorin kuin yritystenkin osalta. Tulevaisuuden tarpeiden jäsentäminen edesauttaa etunojan ottamista myös tietoliikennealustan pitkäjänteiselle kehittämiselle. Yhdyskunnan verkostoista huolehtivien toimijoiden yhteistyö valokuituverkkojen yhteisrakentamisessa toteutuu jo tällä hetkellä hyvin, mutta siinäkin on edelleen kehitysmahdollisuuksia.

Mikkelissä 04.04.2019 järjestettävässä digitalisaatiota ja tietoliikenneyhteyksiä koskevassa seminaarissa yhteiskunnan eri toimijoiden edustajat käsittelevät digitalisaation sekä tietoliikennealustan nykytilaa sekä tulevaisuuden näkymiä kattavasti.

Etenkin, kun julkisen avustuksen määrä on vaarassa lähivuosina romahtaa, yhdyskunnan sektoreiden siiloutuneiden vastuiden rakenteita pitää rakentavalla tavalla murtaa, ja löytää uusia yhteistyön mekanismeja tietoliikenneverkkojen kehittämiseksi niukoilla resursseilla.

Tämä laajakaista-seminaari on esimerkki eri toimijoiden välisestä tiivistyvästä yhteistyöstä Etelä-Savossa. On väärin kysyä onko meillä varaa panostaa tietoliikenneverkkoihin. Oikeampi kysymys on: onko meillä varaa olla panostamatta?

Markus Tykkyläinen, Suur-Savon Sähkö Oy

Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry

Matias Bauer, MPY Palvelut

Hannu Väänänen, BLC Telecom

Teppo Leinonen, Etelä-Savon Kauppakamari

Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Marko Tanttu, Etelä-Savon Maakuntaliitto

Jukka-Pekka Keronen, ProAgria Etelä-Savo

Matti Koivisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy

Taisto Hirvonen, Etelä-Savon Koulutus Oy