BLC Turva ABLOY OS jakelijaksi

BLC Turva vahvistaa asemiaan turva-alan suunnannäyttäjänä ja on tehnyt Abloyn kanssa yhteistyösopimuksen ABLOY OS –ratkaisun jälleenmyynnistä.

BLC Turva ja Abloy ovat sopineet ABLOY OS-ratkaisun jälleenmyynnistä Suomessa. Yhteistyö laajentaa ja vahvistaa Abloyn digitaalisen lukituksen ja liikkumisen ratkaisujen jakeluverkostoa, kun BLC Turvan koko Suomen kattava palveluverkosto liittyy sopimuksen piiriin.

”Turvallisuusalan suunnannäyttäjänä meillä on laaja tarjoama tuotteita ja palveluita. ABLOY OS istuu tähän kokonaisuuteen hyvin, sillä se niputtaa yhteen eri turvallisuusjärjestelmät yhden ja saman käyttöjärjestelmän alle. Olemme tuoneet digitalisaatiota vahvasti turva-alalle usean vuoden ajan ja ABLOY OS on looginen osa tätä kehityspolkuamme. Uskon vahvasti, että yhdessä voimme luoda entistä paremmin lisäarvoa asiakkaillemme”, sanoo BLC Turva Oy:n toimitusjohtaja Jukka Nevalainen.

ABLOY OS on moderni ja jatkuvasti kehittyvä turvallisuus- ja kulunvalvontajärjestelmä. Selainpohjainen ja helppokäyttöinen järjestelmä perustuu rooli- ja aluepohjaiseen tilan- ja kulunvalvontaan. Se tarjoaa monipuoliset integraatiorajapinnat kolmansien osapuolien järjestelmiin, kuten videovalvontaan ja rikosilmoittimiin. BLC Turvan päämäärä on luoda asiakkailleen kokonaisturvallisuuden ympäristö, jossa eri osa-palvelut integroidaan helposti hallitavaksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi. Tämän tavoitteen toteuttamiseen ABLOY OS –yhteistyö tarjoaa uuden lähestymistavan, joka sopii monien BLC Turvan asiakkaiden tarpeisiin.

Käyttöoikeuksien ylläpito ja reaaliaikaisen tilannekuvan saaminen yhdestä intuitiivisesta käyttöliittymästä helpottaa hallinnointia ja seurantaa. ABLOY OS sisältää graafisen karttapohjan rakennuksineen, kerroksineen sekä tiloineen, joissa eri kulunvalvontaan liittyvät kohteet sijaitsevat. Järjestelmä tarjoaa

laajat raportointi- ja poikkeamahälytykset, ja se tukee laajasti erilaisia tunnisteteknologioita mukaan lukien mobiiliavauksen. ABLOY OS tarjoaa helppokäyttöisen käyttöliittymän myös esimerkiksi digitaalisten CLIQ®-

lukostojen ja -pääsyoikeuksien hallintaan.

Lue Abloyn tiedote yhteistyöstä tästä