BLC Turvalle elinkeinolupa

BLC Turvalle elinkeinolupa BLC Turva Oy:lle on myönnetty 11.9.2018 poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa.

BLC Turvalle myönnetty lupa sisältää turvasuojaus – ja vartioimisliiketoiminnan. Vartioimisliiketoiminta tarkoittaa BLC Turvan toiminnassa kamera – ja kulunvalvontaan liittyviä rikoksenpaljastamistehtäviä.

Elinkeinoluvan taustalla lakimuutos. Lakiuudistus yksityisestä turvallisuusalasta tuli voimaan 1.1.2017. Laissa oli kahden vuoden siirtymäsäännös, joka menee umpeen tänä vuonna.

Lain tavoitteena on yksityisten turvallisuuspalveluiden laadun ja luotettavuuden varmistaminen sekä viranomaisten ja yksityisten turvallisuuspalveluiden välisen yhteistyön edistäminen. Laissa turvasuojaustoiminnalla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa suoritettavaa, toimeksiantosopimukseen perustuvaa turvasuojaustehtävien hoitamista.

Turvasuojaustehtävät käsittävät mekaanisten ja sähköisten lukitusjärjestelmien, kulunvalvontajärjestelmien ja hälytysjärjestelmien asentamisen, muuttamisen ja korjaamisen. Turvasuojaustehtäviä voi hoitaa vain henkilö, jolla on voimassa oleva turvasuojaajakortti.

Laki velvoittaa myös, että turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalla tulee olla palveluksessaan yksi tai useampi vastaava hoitaja, jolla on poliisihallituksen myöntämä hyväksyminen kyseisenturvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavaksi hoitajaksi.

Vastaavalla hoitajalla tulee olla myös hyväksytysti suoritettu lain mukainen turvallisuusvalvojan tai sitä vastaavan erikoisammattitutkinto (vastaavan hoitajan koulutus).

BLC Turva tarjoaa asiakkaille kattavan ja asiantuntevan palvelukokonaisuuden kaikkiin turvajärjestelmiin aina mekaanisesta lukituksesta nykyaikaiseen kulunvalvontaan asti samalta luukulta, tutulta myyjältä avaimet käteen periaatteella.

Nyt pystymme tuottamaan turvallisuuspalveluitamme entistä laadukkaammin ja osoittamaan myös tätä kautta, että olemme luotettava asiakkaidemme turvallisuustietojen käsittelijä. Meille osoitetut vaatimukset lisäävät myös asiakkaidemme oikeusturvaa.

Lisätietoja elinkeinoluvasta ja sen vaikutuksesta toimintaamme:

Petteri Viitaniemi, petteri.viitaniemi@blc.fi, 044 561 8121