Savonlinnassa nopean laajakaistan saatavuus huipputasolla  

Kaapelitelevisioverkon laajakaistatarjonta jatkaa valokuidun rinnalla toistaiseksi. Tulevaisuuden asumisstandardeissa valokuituyhteys on kuitenkin kiinteistön perusedellytys.

Toimiva tietoliikenne on hyvän asuinympäristön edellytys.  Tietoliikenneyhteydet nousevat kerta toisensa jälkeen listoille, kun pohditaan alueiden kilpailukykyä ja mahdollisia tulevaisuuden haasteita. Nopean laajakaistan saatavuusvertailussa Savonlinnan seutu sijoittuu valtakunnalliseen kärkikastiin. Vertailtaessa eri alueiden nopeiden laajakaistayhteyksiä tuntuvatkin vahvoilla olevan alueet, joissa oma, paikallinen operaattori, on huolehtinut tietoliikenneyhteyksistä ja alueen kilpailukyvystä pitkäjänteisesti.

Savonlinnan BLC-osuuskunnan omistamana BLC on keskittynyt toiminta-alueensa tietoliikenteen turvaamiseen jo yli 130 vuoden ajan. Paikallisen yhtiön edut on huomattu Savonlinnassa hyvin; BLC:n kaapelitelevisioverkkoa on vuosikymmenten aikana rakennettu suunnitelmallisesti ja kunnianhimoisesti kattamaan Savonlinnan taajamien ja sen lähialueiden asuinalueita niin omakoti- kuin kerrostalojenkin osalta.  Tämä osaltaan selittää myös Savonlinnan seudun hyvän nopean laajakaistan saatavuuden: verkon alueella yli 80% kiinteistöistä on hankkinut kaapelitelevisioliittymän.

Kaapelitelevisio tuo koteihin paitsi hyvän ja häiriöttömän, sään vaihteluista riippumatta laadukkaan TV-kuvan, myös nopean laajakaistayhteyden. 

Tietoliikenneyhteyksien tulevaisuus on riippuvainen valokuituverkosta. Ne taajamat, joissa valokuitua ei ole saatavilla tai kiinteistöt, jotka eivät osana alueellisia valokuituverkkoja, jäävät väistämättä osattomiksi tulevaisuuden tietoliikenteen mahdollistamista innovaatioista.

Valokuituverkon osalta Savonlinnan seudun asukkailla on hyvä tilanne – uusia verkkoja suunniteltaessa ja rakennettaessa paikallinen, osuuskuntaomisteinen BLC Telecom katsoo asuinalueita kokonaisuuksina. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aluekohtaisissa verkkosuunnitelmissa valokuitua varataan aina riittävästi koko rakenteilla olevan asuinalueen, eikä vain sen suurimpien taloyhtiöiden ja yrityskiinteistöjen, tulevaisuuden tarpeisiin.

”Nykyaikaisten tietoliikenneyhteyksien saatavuus vaikuttaa myös alueen kiinteistöjen arvoon. Emme halua olla luomassa tilanteita, joissa jo lähtökohtaisesti rajaamme esimerkiksi omakotitaloalueet valokuitusaatavuuden ulkopuolelle ilman, että alueen kiinteistönomistajilla on mahdollisuutta vaikuttaa oman asuinalueensa kehitykseen ja arvoon”, BLC Telecomin liiketoimintapäällikkö Eero Luoto kertoo.

Valokuituverkko rakentuu Savonlinnan seudulle suunnitelmallisesti. Liiketoimintapäällikkö Eero Luodon mukaan edessä on vielä sekin päivä, jolloin valokuitu syrjäyttää nykyisen kaapelitelevisioverkon. ”Isossa mittakaavassa tämä ei tapahdu vielä pitkään aikaan, vaan meidän kaapelitelevisioverkkomme on monin paikoin vielä hyvässä kunnossa ja toimintakuntoinen vuosia eteenpäin”, hän kertoo.

Ensimmäiset alueet, joilta kaapelitelevisioverkko valokuituverkon rakentumisen myötä puretaan pois, ovat kuitenkin jo suunnittelupöydällä. Syynä tähän on valokuidun ylivertaisuus tietoliikenteen välittäjänä. ”Valokuitu on yksiselitteisesti paras ja kestävin ratkaisu televisio- ja tietoliikennepalveluiden välittämisessä ja sen kapasiteetti tulee riittämään vuosikymmeniä tulevaisuuteen. Tämän vuoksi alueilla, joille valokuitu rakentuu, tarkastellaan hyvin kriittisesti siellä olevan kaapelitelevisioverkon elinkaarta”, Luoto kertoo. Vuonna 2021 valokuituverkkoa on tarkoitus laajentaa ainakin Kellarpellon alueella.

Ratkaisut kaapelitelevisioverkon purkamisesta ja palveluiden siirtämisestä rakennettavalle uudelle valokuituverkolle tehdään aina aluekohtaisesti. ”Mikään automaatio kaapelitelevisioverkon purkaminen valokuidun alta ei vielä tässä vaiheessa ole. Kun valokuitu oman kiinteistön kohdalle on tulossa, kannustan kuitenkin omistajia katsomaan ajassa eteenpäin; valokuitu tuo valtavasti uusia mahdollisuuksia niin yrityskiinteistön käyttötarkoitukseen, omakotitalon tekniikkaan, etätyöhön ja kotona viihtymiseenkin. Kiinteistön, jossa ei ole tietoliikenneyhteyttä katsotaan tulevaisuudessa olevan varustuksiltaan ihan samalla tavalla normaalien asumisstandardien osalta puutteellinen, kuin sähkötön kiinteistö”, Eero Luoto muistuttaa.