Data- ja analytiikkapalvelut

Kerätäänkö yrityksessäsi tietoa jota ei hyödynnetä? Puhuvatko yrityksesi tuotanto-, asiakastieto- ja talousjärjestelmät toistensa kanssa? Siirretäänkö ja käsitelläänkö teillä tietoa käsin? Onko asiakastietonne ajan tasalla? Onko sinulla tunne, että rutiininomaiset tekemiset vievät kohtuuttoman osan asiantuntijoittenne ajasta? Onko johdolla ajantasainen ja luotettava tieto miten yrityksellä menee? Pystytäänkö tehtyjen päätösten vaikutuksia seuramaan ajantasaisesti? Jos tuntuu, ettei kaikki ole vielä kunnossa, me autamme Teitä. 


Tiedolla johtaminen – toimimme oppaananne digitalisaation polulla

Data- ja analytiikkapalveluiden -tiimi toimii oppaanasi yrityksesi tietotyön digitalisaatiossa. Kalskahtaa komealta, mutta meille se tarkoittaa ihan vain arkisten asioiden tekemistä entistä tehokkaammin. Se voi tarkoittaa manuaalisten työtehtävien automatisointia, liiketoimintatietojen tuomista organisaation käyttöön helpolla ja turvallisella tavalla tai vaikkapa asiakasrekisterin tietojen eheyttämistä ja rikastamista ulkopuolisten tietokantojen avulla.  Liikkeelle on helpointa lähteä joko yksittäisestä jo tunnistetusta ongelmasta tai vaihtoehtoisesti kartoittamalla yrityksen prosessit ja niissä kerätyn tiedon sekä tunnistamalla kehityskohteita joilla voidaan saavuttaa hyötyjä. Projektien ei tarvitse olla jättimäisiä kuin takavuosien BI-hankkeet, vaan hyötyjä saadaan monesti käyttöön jo muutaman päivän kehitystyöllä.

Kutsu meidät kertomaan lisää, mitä olemme tehneet yrityksissä ja mietitään yhdessä miten teidän yrityksenne saa digitalisaation hyödyt käyttöönsä.