Case

Fonecta

Kouluttajat olivat ihan huippuja! Pilvestä vauhtia -valmennus oli konkreettinen ja käytännönläheinen koulutus, joka vähensi henkilöstön pelkoa siirtyä Office 365:een.” 

Kansainvälisesti operoiva VEO halusi tehostaa mobiililaitteiden käyttöä ja parantaa työn tuottavuutta. Energia-alan automaatio- ja jakeluteknologiaa toimittava VEO turvautui BLC Taidon Elinkaarenhallintapalveluihin, kattaen laitteiden hankinnan, tuen, hallinnan, huollon ja tietoturvallisen kierrätyksen. Noin 350 henkilöä työllistävä VEO on saavuttanut palveluilla mittavia hyötyjä.

Yrityksille / IT / Caset / VEO Oy

Mobiilinhallinta tuonut VEO:lle liiketoiminnallisia hyötyjä

Asiakas:
VEO Oy (VEO Group)

Päätoimiala:
Energia-alan automaatio- ja jakeluteknologia

Haaste:
Mobiililaitehallinnan tehostaminen ja työn tuottavuuden parantaminen

Ratkaisu:
BLC Taidon Elinkaarenhallintapalvelu (mobiililaitteet)

Edut:
Tehokkaampi ja turvallisempi mobiiliympäristö

Avainsanat:
Mobiilihallinta, Mobiliteetti, Työn tuottavuus

 

Kansainvälisesti operoiva VEO halusi tehostaa mobiililaitteiden käyttöä ja parantaa työn tuottavuutta. Energia-alan automaatio- ja jakeluteknologiaa toimittava VEO turvautui BLC Taidon Elinkaarenhallintapalveluihin, kattaen laitteiden hankinnan, tuen, hallinnan, huollon ja tietoturvallisen kierrätyksen. Noin 350 henkilöä työllistävä VEO on saavuttanut palveluilla mittavia hyötyjä.

VEO:n liikevaihto oli 2015 noin 74 miljoonaa euroa. ”Olimme ajautuneet tilanteeseen, jossa mobiililaitteet eivät yksinkertaisesti enää olleet hallussa. Mobiililaiteympäristömme oli kirjava ja koostui eri valmistajien laitteista. Niiden ylläpito vaati liikaa manuaalista työtä”, sanoo VEO:n ICT-kehityspäällikkö Jukka Bergström. ”Halusimme ottaa tilanteen haltuun ja tehostaa työn tuottavuutta myös mobiliteetin osalta.”

Yritystason monipuolista palvelua

VEO:n tuotannossa työskentelee noin 100 henkilöä. ”Yhtenä tehostuskeinona päätimme toteuttaa ympäristön, jossa tuotannon työntekijämme voivat tehdä mobiililaitteiltaan kirjauksia ja työaikaleimauksia yrityksemme raportointijärjestelmiin. Se edellytti nopeaa ja turvallista pääsyä sisäverkkoomme eri mobiilialustojen laitteilla. Tuotannossa on erilaiset käyttötarpeet kuin toimistoympäristössä.”

BLC Taidon ammattilaiset toteuttivat VEO:n tuotannon kattavan mobiilihallinnan vuonna 2015. ”Otimme tuotannossa töitä tekevien henkilöiden käyttämät mobiililaitteet haltuun. Halusimme luoda laitteisiin yhtenäiset asetukset, ja turvauduimme suomalaisen BLC:n osaamiseen. He vakuuttivat meidät ryhdikkäällä, rehellisellä ja avoimella tavallaan toimia. Huomasimme nopeasti, että BLC:n käyttämä IBM MaaS360 -järjestelmä soveltuu myös toimistossa toimivien työntekijöidemme laitteiden hallintaan. Heidän on päästävä käsiksi muun muassa intranetissämme sijaitseviin asiakirjoihin.”

 Mobiililaitteista enemmän irti

VEO:n työntekijöiden uudet mobiililaitteet tulevat mobiilihallinnan piiriin. ”Saamme BLC:ltä käyttövalmiit mobiililaitteet palveluineen”, sanoo Bergström. ”Testaamme tuotannossa muutamaa mobiilihallintaan liitettyä tablettia työohjeiden ja suurikokoisten työkuvien katseluun ja käsittelyyn sekä dokumenttien jakamiseen. Olemme saaneet käyttäjiltä hyvää palautetta. Voimme käyttää sisäverkossamme turvallisesti myös Android-käyttöjärjestelmän mobiililaitteita.”

MaaS360:n toimivuus varmistettiin Proof of Conceptilla sekä BLC:n opastuksella. ”Saimme valita juuri sellaisen kokonaisuuden työkaluja, jotka myös halusimme. Käyttöönotto sujui hyvin, ja tuomme laitteiden uudistuessa hallinnan piiriin noin 250 mobiililaitetta.”

Bergströmin mukaan VEO:n organisaatiossa saadaan nyt mobiililaitteista enemmän irti. ”Tärkeimmät hyödyt tulevat siitä, että meillä on jatkuvasti ajantasainen tilannekuva mobiililaitekannastamme ja niissä käytetyistä palveluista koko elinkaaren ajan. Haluamme tarjota käyttäjille joustavat työvälineet, ja eri mobiilialustoja tukeva järjestelmä tarjoaa siihen lisää mahdollisuuksia.”

Turvallisesti ja nopeasti sisäverkkoon

VEO:n ei tarvinnut investoida erillisiin VPN-yhteyksiin, ja tulevaisuudessa järjestelmä voidaan integroida myös VEO:n Sharepointiin. ”Cloud Extenderin kautta pääsemme nopeasti ja turvallisesti käyttämään sisäverkossamme olevia resursseja ja jakamaan tiedostoja. Meidän ei tarvitse luoda erillisiä käyttöoikeuksia, sillä palvelussa käytetään jo määriteltyjä AD-käyttöoikeuksia. Työympäristöt pidetään erillään henkilökohtaisista ympäristöistä.”

BLC tarjoaa asiakkaalleen myös kattavan raportoinnin ja tuen kaikille käyttäjille. ”Voimme nyt käyttää hallinnan piirissä olevia laitteita tehokkaasti, ja jakaa niihin turvallisesti ja keskitetysti tietoa. Palvelu tarjoaa runsaasti työkaluja tietoturvan parantamiseen sekä työnteon sujuvuuden edistämiseen”, painottaa Bergström. ”Yhteistyömme on toiminut BLC:n kanssa todella hyvin.”

 Hyödyt pähkinänkuoressa:

  • Jatkuvasti kehittyvä ja hyvin hallittu mobiiliympäristö.
  • Työn tuottavuus on noussut – mobiililaitteiden käyttö on tehostunut.
  • Yritysdata turvallisesti käytettävissä missä vain 24/7.
  • VEO:n IT-yksikön aikaa vapautunut muuhun työhön – hallinta, tuki, opastus ja tuotanto suomalaisella BLC Taidolla.