Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueella järjestäen niiden asukkaille terveys-, hyvinvointi-, hoito- ja hoivapalveluja sekä ympäristö-, terveysvalvonta- ja eläinlääkintäpalveluja.

Sointu-palvelu auttaa vanhuksia selviytymään kotona

BLC:n ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhteistyö alkoi maaliskuussa 2016 käynnistyneellä Sointu-palvelun pilotilla. Sointu on anturitekniikkaa hyödyntävä kotihoidon laatua ja turvallisuutta parantava kokonaisratkaisu omaisten ja kotihoidossa työskentelevien tueksi. Se mahdollistaa seniorien hoitamisen kustannustehokkaasti kotona.

Sointu auttaa suunnittelemaan ja kehittämään kotihoidon palveluita tehokkaasti ja helpottaa yhteydenpitoa ja tiedonkulkua seniorin, kotihoidon ja omaisten välillä. Näin se parantaa seniorien edellytyksiä suoriutua itsenäisesti omassa kodissaan pidempään ja turvallisemmin.”, kertoo Soinnusta vastaava liiketoimintapäällikkö Jukka Lano.

Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet kotihoidon tueksi

Soinnun pilottivaiheeseen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä osallistuu yhteensä 10 vapaehtoista senioria Iisalmesta, Kiuruvedeltä, Sonkajärveltä ja Vieremältä. Pilotissa kerätään kokemuksia Soinnun käytöstä kotihoidon tukena. Sointu-pilottiin päätettiin lähetä mukaan, koska Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä halutaan olla etujoukoissa tutustumassa digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin.

Tulevaisuudessa kotihoitoon on haettava tehokkuutta erilaisista teknologisista ratkaisuista, koska yhä useammalle seniorille halutaan tarjota mahdollisuus asua kotona tutussa ympäristössä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon laatusuositusten mukaan kuntien palvelujen rakennetta ja toimintatapoja on muutettava niin, että kotiin annettavaa tukea lisätään ja monipuolistetaan. Kotona asumisen tukemiseen velvoittaa osaltaan myös vuonna 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki.

Positiivinen vastaanotto

Pilotti-vaiheeseen osallistuvat kotihoidon asiakkaat ovat ottaneet Sointu-palvelun vastaan hyvin.

”Vaikka vanhukset ja muistisairaat eivät kotiin asennetuista antureista ja teknologista ylipäätään juuri mitään ymmärtäisikään, on pilottiin osallistuvilta kotihoidon asiakkailta saatu viesti yleisesti ollut se, että on hyvä, että huolehditaan. Myös kotihoitajat ovat osoittaneet kiinnostustaan asiakkaiden kotoa löytyviä antureita kohtaan ja haluavat ymmärtää lisää niiden tuottamasta datasta.”, kuvaa Soinnun saamaa vastaanottoa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä kehittäjänä toimiva Eija Tyyskä.

Sointu kotihoidon toiminnan tehostajana

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnissa on parhaillaan käynnissä kotihoitajien ja kotihoidon esimiesten koulutus, jonka tavoitteena on opettaa henkilöstöä lukemaan Soinnun tuottamaa dataa ja auttaa ymmärtämään kuinka tiedon avulla voidaan tehostaa toimintaa.

”Pilotin tavoitteena on kerätä kokemusta ja lisätä ymmärrystä siitä miten Soinnun tuottamaa dataa voidaan hyödyntää kotihoidon prosessien kehittämiseen ja tätä kautta esimerkiksi organisoida töitä järkevämmin”, kertoo Eija Tyyskä.

Toimiva yhteistyö

Yhteistyö BLC:n kanssa on Eija Tyyskän mukaan sujunut todella hyvin: ”Jukka Lano on antautunut yhteistyölle täysillä; hän on aina valmis auttamaan ja vastaa kysymyksiin nopeasti. Jukka on tärkeänä apuna myös kotihoidon henkilökunnan koulutuksissa.”