Case

Fonecta

Kouluttajat olivat ihan huippuja! Pilvestä vauhtia -valmennus oli konkreettinen ja käytännönläheinen koulutus, joka vähensi henkilöstön pelkoa siirtyä Office 365:een.” 

Yrityksille / IT / Pilvi / Sointu

BLC Sointu 

Sointu on ratkaisu ennakoivaan ja parempaan kotihoitoon

 

Sointu on kokonaisratkaisu, joka parantaa kotihoidon laatua ja ennakoitavuutta. Kestävän teknologian avulla kotihoidon asiakkaiden hyvinvointia voidaan seurata ajantasaisesti samalla kehittäen hoidon laatua ja turvallisuutta.

Kenelle? Sointu on kotihoidon henkilöstön työtä tukeva ratkaisu, jonka avulla kotihoidon suunnittelua voidaan kehittää ja optimoida. Sointu tarjoaa hoitohenkilökunnalle välineen potilaiden ennaltaehkäisevään hoitoon ja sen suunnitteluun.

Miten? Sointu on osa kotihoidon työnohjausta, jonka sensorit tarkkailevat seniorin aktiivisuutta kotona. Näin omaiset ja hoitajat saavat turvallisesti* ajantasaista tietoa seniorin voinnista ja voivat viestiä hänelle ääni- tai videoyhteydellä. Järjestelmä on edullinen ja sen asentaminen osaksi kotihoidettavan arkea on helppoa.

*Palvelusta vastaava BLC käsittelee tietonsa ja tuottaa palvelunsa Suomessa.

 

Mistä Sointu-palvelu koostuu?

  • Modernit ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumattomat työtavat
  • Läpinäkyvämpi yhteistyö
  • Parempi oman ajan hallinta
  • Tehokkaammat palaverikäytännöt
  • Sisäisen motivaation herättäminen

laitteet_sointu

1. Sointu päätelaite

Helppokäyttöisen päätelaitteen kautta antureiden tieto kulkee omaisille ja hoitajille.

2. Ovianturit

Oviantureita asennetaan ulko-oveen, tarpeelli- seen määrään sisäovia sekä jääkaappiin.

3. Liikeanturit

Liikeantureita asennetaan 2-3 kpl tapauskohtaisesti, jolloin seniorin aktiivisuudesta kotona saadaan riittävän kattava kokonaiskuva.

4. Tabletti

Sointu-tabletti on vaivaton yhteydenpitoväline senioreiden, omaisten sekä kotihoidon välillä.

5. Luuri

Sointu-tablettiin saa lisävarusteena puhelinluurin, jolloin käyttäjäkokemus paranee ja järjestelmä sopii myös heikkokuuloisille.