Projekti- ja asiantuntijapalvelut

Projekti- ja asiantuntijapalveluidemme tavoitteena on tarjota asiakkaalle tietohallinnon kehitystöitä. Palvelukokonaisuus sisältää sekä kertaluonteisesti toteutettavia laajempia projekteja, ketterin menetelmin toteutettavia pienkehitystöitä, IT-Päällikkö -palvelua ja kartoituspalveluja.

Palvelukokonaisuutemme koostuu seuraavista osa-alueista: 

  • Projektipalvelut
  • IT-Päällikkö -palvelut, asiantuntijapalvelut ja konsultointi
  • Ketterät pienkehitykset

Projektipalvelut

Projektipalveluita tarjotaan asiakkaalle ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai tuloksen aikaansaamiseksi. Ainutlaatuisuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen projekti on taustojen, olosuhteiden tai lopputuloksen kannalta ainutkertainen. Jokainen projekti räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja halutun lopputuloksen saavuttamiseen tähtäävä toiminta tapahtuu mahdollisimman suunnitelmallisesti, asianmukaisesti ja tehokkaasti. Projektin toteutusta johtaa projektipäällikkö, jolla on projektille nimetyt resurssit toteutusta varten. Kaikilla projekteilla on lisäksi etukäteen määritellyt tulostavoitteet sekä aika- ja kustannustavoite. 

Asiantuntija-150x150
Laitteisto

Ketterät pienkehitykset

Ketterät pienkehitykset lukeutuvat myös osaksi projekti- ja asiantuntijapalveluidemme kokonaisuutta. Ketterien pienkehitysten tavoite on tarjota asiakkaalle IT-infrastruktuuriin liittyvää kehitystyötä ketterin menetelmin. Projektipalveluista konsepti eroaa siten, että pienkehitysten piiriin lukeutuvat kehitystyöt ovat kokoluokaltaan pienempiä ja täten eivät edellytä projektitoimituksille tyypillisiä palvelukomponentteja, kuten projektipäällikköä ja ohjausryhmätyöskentelyä. Ketterissä pienkehityksissä kehitystyö suoritetaan asiakkaalle asiantuntijoidemme toimesta toimeksiantona.