POLKU-kartoituspalvelu

Mikä on POLKU?

POLKU-palvelumme tavoitteena on ensisijaisesti antaa asiakkaalle
selkeä kehityssuunnitelma IT-ympäristön digitalisaatiosta. POLUN
avulla asiakkaalle annetaan näkymä ja konkreettisia kehityssuosituksia
siihen, mitä IT-kehitystä tulisi tehdä ja missä järjestyksessä.

 

Rahat takaisin - tyytyväisyystakuu

Miksi POLKU-kartoitus?

Asiakkaan IT-ympäristössä piilevien riskien tunnistaminen on POLUN yksi tärkeimmistä tavoitteista. Riskien tunnistamisen avulla havaitaan IT-ympäristön osa-alueet, joilla riskit voidaan minimoida tai poistaa kokonaan. Riskianalyysin tarkoitus on asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

POLKU-palvelun päämääränä on lisäksi antaa kehitysehdotuksia työtehokkuuden parantamiseen. Suunnitelmassa otetaan huomioon IT-ympäristöä koskevat kehitysehdotukset, joiden avulla asiakas voi keskittyä vain ja ainoastaan omaan ydintoimintansa toteuttamiseen. Tavoitteena on asiakkaan tarpeisiin perustuvien modernien työtapojen kehittäminen ja IT-ratkaisujen räätälöinti asiakkaan liiketoiminnan lähtökohdista käsin.

Palvelun lopputulemana asiakas saa asiantuntijoidemme näkemyksen IT-asioiden kehityksestä vaiheistuksineen, eli IT-Kartan.

 

Juuri sinun tarpeidesi mukainen POLKU

Polku-palvelu etenee käytännössä aina tarkan ja vaiheittaisen suunnitelman mukaisesti. POLKU-palvelun laajuutta voidaan säätää asiakkaan tarpeen mukaisesti laatimalla asiakkaan tarpeisiin soveltuvan polun:

  1. Lyhyt POLKU,
  2. Keskipitkä POLKU 
  3. Pitkä POLKU

 POLKU taulukko


Juuri sinun tarpeidesi mukainen POLKU