MEYER_1ROW_FULLCOLORS

  Asiakas: MEYER TURKU OY

  Päätoimiala:  Laivanrakennus

  Haaste: Vanha palvelusopimus ei vastannut kasvavia ja muuttuvia tarpeita

  Ratkaisu: Palvelusopimuksen päivitys

  Edut: Tehokkaampi ja ajantasainen työympäristö

  Avainsanat: Palvelusopimus (järjestelmänhallinta- ja valvontapalvelut, konesali- ja kapasiteettipalvelut, tukipalvelut, työasemien ylläpito, esiasennukset ja käyttöönotto)

  Meyer Turku Oy:n telakalla on 1 800 työntekijää ja se on erikoistunut erittäin vaativien, innovatiivisten ja ympäristöystävällisten risteilyalusten, autolauttojen ja erikoisalusten rakentamiseen. Meyer Turku on yhdessä sisartelakoidensa, Papenburgissa sijaisevan Meyer Werftin ja Rostockissa olevan Neptun Werftin kanssa yksi maailman johtavista risteilyalusten rakentajista. Turussa on rakennettu menestyksellisesti laivoja vuodesta 1737 alkaen. Yhtiö rakentaa parhaillaan risteilyaluksia TUI Cruises ‑varustamolle. Yhtiön tilauskannassa on myös kaksi risteilylaivaa Costa Crociere -varustamolle, Carnival Corporationille sekä Royal Caribbean Internationalille.

  Palvelu tukemaan kasvavaa liiketoimintaa

  Meyer Turku ja BLC aloittivat yhteistyön vuonna 2012, kun Meyer Turku siirsi IT-palvelunsa BLC Taidolle. Palvelu sisälsi järjestelmänhallinta- ja valvontapalvelut, konesali- ja kapasiteettipalvelut sekä tukipalvelut. Näiden lisäksi BLC otti haltuun loppukäyttäjien työasemien ylläpidon, niiden esiasennukset ja käyttöönoton. Vuonna 2016 sopimus uusittiin. Muutokseen lähdettiin, koska silloinen palvelusopimus ei enää vastannut kasvavan liiketoiminnan ja muuttuvien liiketoimintaprosessien tarpeita. Vuoden 2012 palvelusopimus oli sinällään palveluiden laajuuden osalta kattava, mutta puutteellinen mm. palvelutasovaatimuksia sekä vastuiden määrittelyä koskien. Liiketoiminnan muuttuessa tunnistettiin tietoteknisen ympäristön käytettävyyden liiketoiminnallinen merkitys: kasvu ja sitä kautta myös toimitettavalle palvelulle oli määriteltävä vastaavat laadulliset vaatimukset. Yhteistyössä BLC:n kanssa käynnistettiin hanke palvelusopimuksen saattamiseksi ajan tasalle.

  BLC Taito oli Meyerin tarpeisiin sopiva palveluntarjoaja. ”Yrityksen sen hetkisestä tilanteesta johtuen BLC Taito oli luonnollinen vaihtoehto yhteistyön jatkamiselle. BLC:llä oli jo tarvittava organisaatio, osaaminen ja asiakastuntemus”, kertoo Meyerin Head of Technical IT Rami Kokkala. BLC Taito toimittajana on hyvin integroitunut Meyerin liiketoimintaympäristöön ja käyttäjien tunnistama yhteistyökumppani. Loppukäyttäjille tarjottava peruspalvelu oli jo toimivalla tasolla, joten lähitulevaisuudessa siintävien strategisten hankkeiden turvaamisen näkökulmasta sopimuksen päivittäminen nähtiin pienemmän riskin tienä kuin palveluiden uudelleen kilpailuttaminen.

  Palvelujen avulla konkreettisia hyötyjä

  Sopimusten päivittämisen johdosta keskinäinen vastuunjako selkeytyi ja palvelutasovaatimukset tarkentuivat. Kokkala kertoo, että ”Samalla tehostettiin myös palvelutason seurantaa ja parannettiin näkyvyyttä palvelun laadun suhteen ottamalla käyttöön uusia mittareita”. 

  Konkreettisesti tehdyt muutokset näkyvät Meyerin työarjessa kahdella tavalla: palveluiden laadun seuranta on tehostunut ja mahdollisiin ongelmiin reagointi on nopeutunut. Liiketoiminnallisesta näkökulmasta tämä tarkoittaa, että palautumisaika mahdollisista häiriötilanteista on parantunut siten, että näistä häiriöistä johtuneet katkot liiketoimintaprosesseissa ovat lyhentyneet. Tämä taas näkyy suoraan taloudellisena hyötynä, kun tuotantotavoitteita ei tarvitse paikata ylitöillä tai muilla työaikajärjestelyillä.

  Meyer ja BLC Taito kehittävät jatkuvasti yhteistyötä tehostaakseen Meyerin liiketoimintaa. Uusin lisäys Meyerin palvelusopimukseen on BLC Mobiilitukipalvelu, joka kattaa mobiililaitteiden ylläpidon ja varalaitepalvelun.  Yksittäiselle käyttäjälle tämä tarkoittaa, että palvelu tuodaan lähemmäs työn tekemisen paikkaa ja palvelua saa samoilta tutuilta kasvoilta tuo tähän mennessä työasemaan liittyvissä ongelmissa. Toimitusviiveet varalaitteiden toimituksen osalta poistuvat tai lyhenevät, kun laitetta ei toimiteta jatkossa postin välityksellä.

  Hyödyt pähkinänkuoressa

  • Keskinäisen vastuujaon selkeytyminen
  • Palvelutasovaatimusten tarkentuminen
  • Palveluiden laadun seurannan tehostuminen
  • Mahdollisiin ongelmiin reagoinnin nopeutuminen

   

   


  Miten ICT-laitteiden elinkaarta tulisi hallita?

   

  Lataa elinkaariopas