Transmeri Group on kasvava suomalainen perheyritys, jolla on pitkät perinteet mm. onnistuneiden tuotelanseerauksien ja merkittävien markkina-asemien luomisessa. Transmeri Group koostuu useista tytäryhtiöistä, jotka maahantuovat ja myyvät jälleenmyyjien kautta erilaisia kuluttajatuotteita sekä tuotteita teollisuuteen.

Elinkaarenhallinnalla kustannustehokkuutta ja resursseja tuottavaan työhön

BLC Taito hoitaa Transmerin työasemien ja mobiililaitteiden elinkaarenhallinnan ja tarjoaa käyttäjätukea sekä lisäksi SPOC-tukea kolmansille osapuolille. Aikaisemmin nämä palvelut tuotettiin Transmerilla talon sisäisenä palveluna. Palvelut haluttiin kuitenkin siirtää luotettavalle kumppanille ja näin varmistaa palveluiden jatkuva kehittyminen oman liiketoiminnan kasvun ja kehittymisen mukana. Elinkaaripalveluiden käyttönoton yhteydessä myös osa Transmeri Groupin IT-asiantuntijoista siirtyi BLC Taidolle.

Elinkaaripalveluiden myötä Transmeri Group on saavuttanut kustannustehokkuutta, kun työasemien ja mobiililaitteiden seurattavuus ja hallinta on helpompaa. Nyt yritys pysyy ajan tasalla omasta laitekannastaan. Tehokkuutta työhön tuo myös tuen saatavuus yhdestä kanavasta. Kun tukikanava löytyy helposti ja laitteet on nopeasti tilattavissa, vapauttaa se resursseja tuottavaan työhön. BLC Taito tarjoaa tarvittaessa myös vaativaa IT-infran kehitystukea Transmeri Groupin tarpeisiin.

Haasteiden kautta voittoon

Palvelun käyttöönotossa kohdattiin pieniä haasteita, sillä palvelut otettiin käyttöön kesken käyttöönottoprojektin. Lisäksi täytyi tehdä muutoksia omiin työtapoihin. Käyttäjät olivat tottuneet jatkuvaan lähitukeen, joten tukiasioissa puhelimitse asiointi koettiin aluksi hankalaksi. Kun BLC Taito priorisoi toimintansa käyttöönottoprojektiin liittyvien haasteiden ratkaisemiseen ja kanavoi lisää resursseja tukeen, alkoivat asiat sujumaan. Käyttäjät tottuivat ja oppivat asioimaan BLC Taidon tuen kanssa, jolloin käyttäjäkokemus parani huomattavasti. Skype-tukikanava on nopeuttanut ongelmien ratkaisemista ja avun saamista myös silloin, kun apua tarvitsee nopeasti, mutta ei välttämättä ole mahdollisuutta soittaa tukeen.

Alun haasteiden jälkeen yhteistyö on sujunut hyvin. BLC Taito on tarjonnut apua useissa IT-kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja asioissa. Yhteistyötä seurataan ja kehitetään säännöllisissä kokouksissa kumppaneiden välillä ja asioita viedään tämän pohjalta haluttuun suuntaan.

”Yhteistyö BLC Taidon kanssa on ollut toimivaa ja sen lisäksi että päivittäinen operatiivinen tuki BLC:n puolelta on aktiivista, olemme saaneet heiltä asiantuntemusta käyttöön lyhyelläkin varoitusajalla erilaisten liiketoimintaprojektien tukemiseksi”  Kimmo Koho, Tietohallintopäällikkö, Oy Transmeri Group Ab

 


Miten ICT-laitteiden elinkaarta tulisi hallita?

 

Lataa elinkaariopas