VEO logo

Asiakas: VEO Oy

Päätoimiala: Energia-alan automaatio- ja jakeluteknologia

Haaste: Mobiililaitehallinnan tehostaminen ja työn tuottavuuden parantaminen

Ratkaisu: BLC Taidon Elinkaarenhallintapalvelu (mobiililaitteet)

Edut: Tehokkaampi ja turvallisempi mobiiliympäristö

Avainsanat: Mobiilihallinta, Mobiliteetti, Työn tuottavuus

Kansainvälisesti operoiva VEO halusi tehostaa mobiililaitteiden käyttöä ja parantaa työn tuottavuutta. Energia-alan automaatio- ja jakeluteknologiaa toimittava VEO turvautui BLC Taidon Elinkaarenhallintapalveluihin, kattaen laitteiden hankinnan, tuen, hallinnan, huollon ja tietoturvallisen kierrätyksen. Noin 350 henkilöä työllistävä VEO on saavuttanut palveluilla mittavia hyötyjä.

www.veo.fi

 

Mobiilihallinta tuonut VEO:lle liiketoiminnallisia hyötyjä

VEO:n liikevaihto oli 2015 noin 74 miljoonaa euroa. ”Olimme ajautuneet tilanteeseen, jossa mobiililaitteet eivät yksinkertaisesti enää olleet hallussa. Mobiililaiteympäristömme oli kirjava ja koostui eri valmistajien laitteista. Niiden ylläpito vaati liikaa manuaalista työtä”, sanoo VEO:n ICT-kehityspäällikkö Jukka Bergström. ”Halusimme ottaa tilanteen haltuun ja tehostaa työn tuottavuutta myös mobiliteetin osalta.”

 

Yritystason monipuolista palvelua 

VEO:n tuotannossa työskentelee noin 100 henkilöä. ”Yhtenä tehostuskeinona päätimme toteuttaa ympäristön, jossa tuotannon työntekijämme voivat tehdä mobiililaitteiltaan kirjauksia ja työaikaleimauksia yrityksemme raportointijärjestelmiin. Se edellytti nopeaa ja turvallista pääsyä sisäverkkoomme eri mobiilialustojen laitteilla. Tuotannossa on erilaiset käyttötarpeet kuin toimistoympäristössä”, Bergström jatkaa.

BLC Taidon ammattilaiset toteuttivat VEO:n tuotannon kattavan mobiilihallinnan vuonna 2015. ”Hankimme tuotannon työntekijöille mobiililaitteet. Halusimme luoda laitteisiin yhtenäiset asetukset, ja turvauduimme suomalaisen BLC:n osaamiseen. He vakuuttivat meidät ryhdikkäällä, rehellisellä ja avoimella tavallaan toimia. Huomasimme nopeasti, että BLC:n käyttämä IBM MaaS360 -järjestelmä soveltuu myös toimistossa toimivien työntekijöidemme laitteiden hallintaan. Mahdollistamme henkilöstölle turvallisen pääsyn sisäverkon resursseihin.”

Mobiililaitteista enemmän irti

VEO:n työntekijöiden uudet mobiililaitteet tulevat mobiilihallinnan piiriin. ”Saamme BLC:ltä käyttövalmiit mobiililaitteet palveluineen”, sanoo Bergström. ”Testaamme tuotannossa muutamaa mobiilihallintaan liitettyä tablettia työohjeiden ja suurikokoisten työkuvien katseluun ja käsittelyyn sekä dokumenttien jakamiseen. Olemme saaneet käyttäjiltä hyvää palautetta. Voimme käyttää sisäverkossamme turvallisesti myös Android-käyttöjärjestelmän mobiililaitteita.”
MaaS360:n toimivuus varmistettiin Proof of Conceptilla sekä BLC:n opastuksella. ”Saimme valita juuri sellaisen kokonaisuuden työkaluja, jotka myös halusimme. Käyttöönotto sujui hyvin, ja tuomme laitteiden uudistuessa hallinnan piiriin noin 250 mobiililaitetta.”
Bergströmin mukaan VEO:n organisaatiossa saadaan nyt mobiililaitteista enemmän irti. ”Tärkeimmät hyödyt tulevat siitä, että meillä on jatkuvasti ajantasainen tilannekuva mobiililaitekannastamme ja niissä käytetyistä palveluista koko elinkaaren ajan. Säästämme kustannuksissa tehostamalla ja yksinkertaistamalla laitteiden hankinta- ja hallintaprosesseja ja yhdistämällä nämä yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Haluamme tarjota käyttäjille joustavat työvälineet, ja eri mobiilialustoja tukeva järjestelmä
tarjoaa siihen lisää mahdollisuuksia. Lisäksi työntekijöillä on aina toimivat mobiililaitteet käytössään.”

Turvallisesti ja nopeasti sisäverkkoon

VEO:n ei tarvinnut investoida erillisiin VPN-yhteyksiin, ja tulevaisuudessa järjestelmä voidaan integroida myös VEO:n Sharepointiin. ”Cloud Extenderin kautta pääsemme nopeasti ja turvallisesti käyttämään sisäverkossamme olevia resursseja ja jakamaan tiedostoja. Meidän ei tarvitse luoda erillisiä käyttöoikeuksia, sillä palvelussa käytetään jo määriteltyjä AD-käyttöoikeuksia. Työympäristöt pidetään erillään henkilökohtaisista ympäristöistä.”
BLC tarjoaa asiakkaalleen myös kattavan raportoinnin ja tuen kaikille käyttäjille. ”Voimme nyt käyttää hallinnan piirissä olevia laitteita tehokkaasti, ja jakaa niihin turvallisesti ja keskitetysti tietoa. Palvelu tarjoaa runsaasti työkaluja tietoturvan parantamiseen sekä työnteon sujuvuuden edistämiseen”, painottaa Bergström. ”Yhteistyömme on toiminut BLC:n kanssa todella hyvin.”

 Hyödyt pähkinänkuoressa: 

  • Jatkuvasti kehittyvä ja hyvin hallittu mobiiliympäristö.
  • Työn tuottavuus on noussut – mobiililaitteiden käyttö on tehostunut.
  • Yritysdata turvallisesti käytettävissä missä vain 24/7.
  • VEO:n IT-yksikön aikaa vapautunut muuhun työhön – hallinta, tuki, opastus ja tuotanto suomalaisella BLC Taidolla
Lataa tästä Elinkaariopas