BLC IT-opas  Toimivan tietohallinto:

   

  • tukee ja auttaa liiketoimintoja
  • selkeyttää ja tehostaa yrityksen toimintaa
  • ennalta ehkäisee ongelmia ja tuotantokatkoja
  • luo toimintamallit erilaisiin tilanteisiin
  • varmistaa yrityksen tietoturvallinen toiminnan

   

  Hyvä tietohallinto lisäksi parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja helpottaa jokapäiväistä työarkea.

   

   

  "Yrityksen IT kohtaa haasteita. Nykypäivänä harvemmalla yrityksellä on omaa IT-osastoa. Suuria ongelmia aiheuttaa myös se, että tietoturvaan, tietosuojaan ja jatkuvuuteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Tietohallinto nähdään usein pakollisena pahana ja liiketoiminnat ajavat IT:n ohitse. Olisi tärkeää muistaa, että lähes kaikki yritysten funktiot käyttävät tietotekniikkaa. On tietohallinnosta kiinni hidastaako vai auttaako se liiketoimintoja."

  Tuomas Karhula, Tuotepäällikkö, BLC Taito Oy

   

  Asiantuntija-150x150IT-opas ja IT-valmentaja auttavat IT:n kohtaamissa haasteissa

  IT-opas

  IT-opas rakentaa tietohallinnon perustan hyvien käytäntöjen mukaiseksi:

  • Prosessit
  • Ohjeet
  • Toimintamallit
  • Vuosikello

  IT-opas muodostaa IT-ympäristön kokonaiskuvan, joka helpottaa kehittämistä ja kilpailuttamista.

  It-Oppaan tehtävänä on auttaa muovaamaan IT liiketoimintojen tueksi.

  Vuoden pituinen yhteistyö.

   

  IT-valmentaja

   IT-valmentaja auttaa pitämään IT-toimintakentän ajantasalla

  • Prosessit
  • Ohjeet
  • Toimintamallit
  • Vuosikello

   

  IT-valmentaja tukee ja valmentaa yrityksen omaa IT-henkilöstöä.

  IT-valmentaja ottaa huomioon liiketoiminnot osana IT:n kehitystä

  Jatkuva palvelu yrityksen IT:n kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.