Pilvikapasiteetti

Etkö tiedä, mikä pilvimalli sopisi parhaiten yrityksesi tarpeisiin?

Ei hätää, me autamme!

 

POLKU-kartoituksessa asiantuntijamme muodostavat näkemyksen niistä eduista, joita yrityksenne saa pilvipalvelujen avulla. POLUN avulla löydämme teidän kannaltanne järkevimmän ja kustannustehokkaimman pilviratkaisun. Kartoituksen lopputulos kertoo toteutukselle realistisen aikataulun huomioiden liiketoiminnalliset riskit. Huomioimme myös nykyiset investoinnit ja välttämme päällekkäisiä hankintoja. Kartoitamme parhaan ja vaiheistetun lopputuleman liiketoiminnan ja IT:n lähtökohdista.

Oikeanlaisen pilvikapasiteetin valinta on yksi IT-ratkaisuista. Kartoituksen avulla löydämme juuri teidän yrityksenne tarpeisiin parhaiten sopivan pilvimallin.

Oman IT:n työkaluna vai palveluna?

Pilvikapasiteetti oman IT:n työkaluna sopii omatoimisille yrityksille. Tällöin sinä itse käytät ja ylläpidät pilvikapasiteettia. Me hoidamme kokonaisuuden sekä laskutuksen, joka tapahtuu käytön mukaan. Tarjoamme myös tarvittaessa lisäapua ongelmatilanteista toipumiseen. POLKU auttaa hahmottamaan näkymättömiä asioita.

Valitessasi pilvikapasiteetin palveluna, muodostamme POLUN avulla kattavan näkemyksen yrityksen IT:n nykytilasta sekä kehitystarpeista. POLKU-kartoituksen lopputulemana on IT-kartta, joka kertoo riskit, parantaa työtapoja ja ehdottaa kustannussäästöjä sekä hankkeiden priorisointia. Me ylläpidämme ja hallinnoimme, sinä käytät.


Julkinen pilvi

Julkinen pilvi

Kun kapasiteetti vaihtelee suuresti tai ohjelmisto sallii sammutukset.

• Kapasiteetti ostetaan kokonaan kuukausimaksullisena palveluna

• Usein käyttöpohjainen laskutus

• Tiedon varsinaisella sijainnilla ei ole merkitystä

• Suuret kansainväliset toimijat

• Muut pilvivaihtoehdot täydentävät julkista pilveä

Paikallinen pilvi

Paikallinen pilvi

Kun työkuorma on vakio, elinkaari tiedossa ja lisenssit ovat ostettuja.

 • Asiakkaan tiloihin rakennettu tarpeisiin sovitettu järjestelmä
 • Tarjotaan ylläpidettynä palveluna
 • Palveluntarjoajan toimittama kokonaisratkaisu

Yksityinen pilvi

Yksityinen pilvi

Kun lisenssit ovat ostettuja ja työkuorma vakio sekä ennakoitavissa.

 • Hyödyntää osin jaettuja komponentteja
 • Mahdollistaa asiakaskohtaisen räätälöinnin
 • Palveluntarjoajan ylläpitämä

Jaettu pilvi

Jaettu pilvi

Kun kapasiteetti vaihtelee kuukausittain, eikä omia lisenssejä ole.

 • Virtuaalinen konesali palveluntarjoajan ympäristössä
 • Skaalautuva ja joustava
 • Tietoturvallinen ratkaisu

Hybridipilvi

Yksi pilvimalli on harvoin yritykselle järkevin vaihtoehto. Hybridipilvellä tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakkaalle osoitetaan kapasiteettia useammasta pilvimallista. Tällöin esimerkiksi skaalaavat palvelimet voidaan tuottaa julkisesta pilvestä ja staattinen kapasiteetti dedikoidusta. Tällöin voidaan aidosti hyödyntää molempien pilvimallien parhaat puolet ja saada sitä kautta joustavuutta sekä kustannussäästöjä. Kokonaispalveluna yritys voi saada kaikkien pilvimallien edut.


Pilvikapasiteetti-palvelu

Pilvikapasiteetti-palvelussa sinä käytät, me huolehdimme. Palvelu sisältää valvonnan ja ylläpidon, tietoturvaseulonnat sekä tuen.

Valvonta ja ylläpito

Valvonta ja ylläpito

 • Palvelin- ja verkkolaitevalvonta ympäri vuorokauden
 • Modernit valvontatyökalut
 • Päivitysten hallinta
 • Hälytystilanteiden ohjaus tarvittaessa asiakkaalle
 • Asiantuntijaresurssi käytössä palveluajalla
 • Palveluajan ulkopuolinen päivystys

Tietoturvaseulonta

Tietoturvaseulonta

 • Tietoturvariskien seuranta ja hallinta
 • Tietoturvahaavoittuvuuksien tarkistus, hallinta ja korjaus

Tuki

Tuki

 • Toimii palvelun piiriin kuuluvan IT:n ongelman ratkaisussa, päivitysten hallinnassa ja valvonnassa
 • Yhteydenotto puhelimitse, sähköpostilla tai pikaviestimien välityksellä
 • Tikettipohjainen palvelupyynnön käsittely, seuranta ja raportointi
 • Sovitun vasteajan mukainen palvelupyynnön käsittely