BLC TietoturvaTietovuodon aiheuttama summa voi nousta jopa 3,2 miljoonaan euroon.
 • Liiketoiminnan lamautuminen jopa viikoiksi
 • Imagon vahingoittuminen
 • Arvokkaan tiedon päätyminen kilpailijoille
 • Rahan varastaminen
 • Lakeihin pohjautuvat sakot

Yrityksesi on kohde:

 • Virukset ja haittaohjelmat rakennetaan, jotta niillä voidaan varastaa tai kiristää rahaa.
 • Kiristysohjelmien lunnaita maksettiin yli 100 miljoonaa euroa vuonna 2016 - Uhreina myös suomalaisia yrityksiä.
 • Myös "turvalliset sivustot" ovat levittäneet haittaohjelmia saastuneiden mainosbannereiden kautta.

Miksi tietoturvasta pitää olla kiinnostunut?

 •  75 % hyökkäyksistä kohdistuu ohjelmistoihin
 • Web-sovelluksista 86 % sisältää vakavia haavoittuvuuksia
 • 52 % Ohjelmistoista on ikivanhoja
 • Päivitysten hoitaminen ei ole riittävän nopeaa
 • 80 % haavoittuvuksista 3. osapuolen ohjelmistoissa

 

  Tietoturva2

 

 

NÄMÄ ASIAT OVAT LOPULTA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUULLA


BLC-Tietoturva-768x329.png

 


Tietoturvakehäsuojaus

 

Tietoturvakartoitus_Kehäsuojaus


Tietoturvaa voi ajatella kehänä käyttäjän ympärillä. Käyttäjäkeskeisessä tietoturvassa suojaus muodostetaan tiedon ja sen käsittelijän ympärille. Suojaus on järkevä aloittaa jo ennen kuin mennään kehien sisäpuolelle. Tämä toteutetaan suodattamalla DNS- ja sähköpostiliikennettä jo yrityksen verkon ulkopuolella. Itse käyttäjän päätelaite suojataan virustorjunnalla, palomuurilla ja haittaohjelmien havainnoinnilla sekä pitämällä laite ja sen ohjelmistot jatkuvasti ajan tasalla.

Käyttäjän ympärille rakentuva älykäs verkko, poikkeamien automaattinen havainnointi sekä uuden sukupolven palomuuriratkaisut muodostavat seuraavat suojauskehät käyttäjän ympärille. Viimeisellä kehällä on fyysinen turvallisuus, jossa kulunvalvonnalla, lukituksella sekä fyysisellä suojauksella estetään pääsy verkon kriittisille laitteille.

Tietoturvakartoituksella varmistetaan, että verkko, it-järjestelmät ja tietoturva on suojattu riittävällä tavalla.BLC Tietoturvapalvelu

 

Sähköpostin suodatus ja salaus

Suodattaa haittaohjelmat, roskapostin ja virukset. Salaa lähetettävät sähköpostit. Estää tietovuodot automaattisesti.

 

 

DNS-suodatus

Mainetarkastuksen osoitteille, estää tahattoman menemisen haitallisille sivustoille.

Rajoittaa cryptolocker-tyyppisten haitakkeiden toimintaa

 

Työaseman virustorjunta ja haittaohjelmien torjunta

Estää tehokkaasti haittaohjelmien ja virusten leviämisen.

Muodostaa selkeän polun tapahtumaketjusta.

 

Verkon automaattinen tietoturva ja käyttäytymisanalyysi

Analysoi verkon liikennettä ja käyttäjäryhmiä. Raportoi poikkeamista.

 

......

 

BLC Käyttäjäpalvelut

Päätelaitteen ja sen komponenttien ajantasaisuus.

 


BLC Palomuuripalvelu

 

Asiakkaan tarpeisiin sovitettu palomuuriratkaisu palvelunaBLC Palomuuripalvelu voidaan toteuttaa asiakkaan tiloihin, BLC Taidon konesaliin tai julkiseen pilveen virtuaalisena tai fyysisenä. Asiakkaan tietoverkon suojauksen merkittävin komponentti on palomuuri. BLC Palomuuripalvelu varmistaa turvallisuuden, jatkuvuuden ja käytön helppouden asiakkaalle. Palvelu mahdollistaa turvalliset etäyhteydet eri verkkojen tai käyttäjien sekä sisäverkon välillä. 


BLC Lähiverkkopalvelu

Helppo ja turvallinen tapa hankkia yrityksen koko sisäverkko (palomuurit, kytkimet, WLAN, valvontakamerat)


BLC Lähiverkkopalvelun automaattiset päivitykset varmistavat tietoturvan päivittämällä ohjelmistot ja korjaamalla haavoittuvuudet. Palvelussa yhtenäinen näkymä koko verkkoo ja kaikkiin sen komponentteihin ja liikenteeseen. Verkon läpinäkyvyys nopeuttaa vianselvitystä, tehostaa toimintaa ja parantaa tietoturvaa.


Fyysinen tietoturva

Fyysinen tietoturva on kaiken tietoturvallisuuden perusta

Jos laitteisiin päästään käsiksi, on peli menetetty. Fyysinen suojaus pitää sisällään esimerkiksi tilan rakenteet, lukituksen, kameravalvonnan, kulunvalvonnan sekä oikeat prosessit turvallisuuden toteuttamiseksi. Opastamme teidän tietoturvan kokonaisuuteen, sisältäen IT-tietoturvan ja fyysisen suojauksen. Tällä tavalla voimme varmistaa järjestelmien ja tietojen kokonaisuusturvallisuuden.


Tietoturvakartoitus

BLC_TIETOTURVAKARTOITUS 

Tietoturvakartoituksella selvitetään yrityksen hyökkäyspinta-ala eri tietojärjestelmissä sekä laitteissa.

 

Kartoitus voidaan suorittaa kertakartoituksella tai jatkuvana palveluna. Kertakartoituksella saadaan erinomainen näkemys yrityksen tietoturvan tilanteesta. Jatkuvana palveluna tietoturvakartoitus antaa ajantasaisen kuvan verkon laitteista, järjestelmistä sekä ohjelmistoista.

 

Kartoituksella selvitetään:

Verkon kaikki laitteet sekä järjestelmät

Löydetään vanhentuneet ohjelmistot

Löydetään tunnetut haavoittuvuudet järjestelmistä ja ohjelmistoista sekä hallitaan haavoittuvuuksia.

Dokumentit

Skannauksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan:

Yhteenveto löytyneistä haavoittuvuuksista

Analyysin pohjalta luodaan alustava ehdotus kriittisimpien haavoittuvuuksien korjauksista.

 

Dokumentit_tietoturvaTutustu teknologiavalintoihimme:

Platinum_Primary_Blue_RGB-01-300x50 Cisco_logo-300x169

F-Securen ja BLC:n ratkaisuilla suojaatte yrityksenne tietoturvan kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää

Cisco yksinkertaistaa yrityksesi tietoverkkoratkaisut yhdessä BLC Taidon kanssa.

Lue lisää