Yrityksille / IT / Yhteystiedot / Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

BLC Taito Oy
Tiedekatu 2
60320 Seinäjoki

REKISTERIASIAT

Rekisteriä koskevat tiedustelut ja palautteet numeroon 029 0012 600 tai sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)blc.fi.

REKISTERIN NIMI

BLC Taito Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä BLC Taito Oy:n toimesta seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen
 • palveluiden tarjoaminen sekä niistä viestiminen
 • palveluiden ja asiakaslaadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • asiakasviestintä
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimukseen liittyvät tiedot
 • Palveluihin liittyvät tiedot
 • Mahdolliset muut tiedot, jotka kerätty rekisteröidyn suostumuksella

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan BLC Taito Oy:n asiakasrekisteristä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannasta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. BLC Taito Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jonne rekisteri on tallennettu, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.