Kaikki turvallisuuteen liittyvät tuotteet avaimista kamerajärjestelmiin

Laakkonen Yhtiöiden liiketoiminnan päähaarat ovat autojen vähittäiskauppa, lehti-, kirja- ja tarrapaino -toimiala. Autoliiketoiminnan lippulaivat ovat Autotalo Laakkonen Oy ja Veljekset Laakkonen Oy. Mediakonsernin emoyhtiönä toimii Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj.

BLC Turva Oy:n ja Autotalo Laakkosen yhteistyön juuret ulottuvat pitkälle. Kumppanuuden perustana on BLC Turvan luotettavuus ja monipuolisuus toimittajana. Lisäksi nopea reagointi ongelmiin sekä palveluiden läheisyys ovat tärkeitä asioita, joita Laakkosella arvostetaan.

– Toiminnan laaja-alaisuus Suomessa, hyvät referenssit sekä panostaminen laatujärjestelmiin antavat hyvän kuvan BLC Turvan toiminnasta, summaa Joensuun autotalon johtaja Kari Kekäläinen.

Maailma muuttuu nopealla tahdilla ja tuo uusia haasteita Laakkosen autotaloihin. Myös maahantuojilla on koko ajan lisääntyviä turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, jotka asettavat turvajärjestelmille tiukat vaatimukset. Tänä päivänä on tärkeä tietää missä henkilöt liikkuvat ja mihin aikaan. Kulunvalvontajärjestelmien avulla tästä on tehty helppoa ja vaivatonta asiakkaalle, Kari Kekäläinen kiittelee. Hän lisää, että on tärkeää pysyä koko ajan tasalla turvallisuuden suhteen. Tähän parhaimmat mahdollisuudet antaa toimija, joka myös itse on edellä kävijä ja pysyy koko ajan hermoilla.

Säästöjä saadaan aikaan mm. kameravalvonnan avulla, jolla voidaan muun muassa todentaa asioita huoltokorjaamon puolella. Kustannukset pienenevät ja palvelutaso paranee entisestään, kun työntekijöiden aikaa säästyy olennaiseen.

Kaiken keskeisintä on, että järjestelmät toimivat saumattomasti yhteen. Tämän takia myös Laakkoselle on tärkeää, että kumppanina on toimija, joka pystyy toimittamaan kaikki turvallisuuteen liittyvät tuotteet avaimista kamerajärjestelmiin. Tämä mahdollistaa järjestelmien joustavan laajentaminen. Myös huoltotoimet ovat koko ajan hoidossa BLC Turvan kokeneilla asiantuntijoilla – ongelmien hoitaminen on helppoa ja vaivatonta

Laakkosella on käytössään seuraavat BLC Turvan palvelut:

• Tempo
• Kulunvalvonta
• Videovalvonta
• Lukitus
• Oviautomatiikka
• Työajanseuranta
• Rikosilmoitinjärjestelmät
• Hälytinjärjestelmät