Äänievakuointijärjestelmä Suomen Messuille

Suomen Messut uusivat äänievakuointijärjestelmänsä BLC Turvan kanssa. Tilat olivat laajat ja toiminta hajautettua, joten Suomen Messut valitsivat IPpohjaisen äänievakuointijärjestelmän. Yksi Suomen suurimmista rakennuksista ja eri tiloista koostuva Suomen Messut on ensimmäinen ja toistaiseksi suurin tämän kokoluokan toteutus IPpohjaiselle äänievakuoinnille ja antaa osviittaa mihin kaikkeen BLC Turvan Biamp Vocia taipuu.

Malliesimerkki toimivasta järjestelmästä

Suomen Messujen ratkaisu on malliesimerkki toimivasta äänievakuointijärjestelmästä. Kaiuttimet on asennettu hallin kattoihin. Järjestelmä on käytössä ja toimii. Suomen Messut Osuuskunnan teknisen päällikön Jani Pulkkisen mukaan järjestelmä on toiminut hyvin. ”Biamp Vocia on osa isompaa kokonaisuutta ja voisin helposti suositella muillekin. Meillä käyttö on pitkälle automatisoitu ja esimerkiksi tytäryhtiömme käyttää samaa laitteiston sisältämää äänentoistoa omiin tarpeisiinsa”, Pulkkinen kehuu. ”Äänievakuointijärjestelmää mietittäessä on tärkeää miettiä tarkkaan riittääkö pelkkä opastus vai haetaanko jotain laajempaa?

Äänievakuointijärjestelmän rinnalla tulee aina miettiä omat poistumistiejärjestelmät opastuksista sireeneihin. On tärkeää pohtia, miten eri osaalueet sopivat yhteen ja toimivat yhdessä”, Pulkkinen sanoo. Pulkkinen tietää mistä puhuu, sillä hänen tärkein tehtävänsä on vastata kiinteistötekniikan ylläpidosta ja kehityksestä reilusti yli 150 000 neliön osalta. Muitakin kuin hätätilanteita varten Biamp Vociaa voi hyödyntää muissakin tarpeissa kuin hälytysja hätätilanteissa. Suomen Messujen näyttelyhallien äänentoisto on synkronisoitu järjestelmän kanssa ja toimii kaikissa kuulutuksissa. Järjestelmän käyttäminen on yksinkertaista ja sallii laitteiston käytön myös muihin tarpeisiin.

Turvallisuusasioissa viranomaismääräykset ja yhteistyö viranomaisten kanssa on suunnittelusta lähtien edellytys. Suomen Messuilla yhteistyötä on viety pitkälle ja omaa uniikkia äänievakuointijärjestelmää on viilattu juuri Suomen Messujen tarpeeseen.

“Järjestelmä käyttää ITverkkoa eikä järjestelmässä ole yhtä keskusyksikköä. Verkkona voidaan hyödyntää olemassa olevaa yleiskaapelointiverkkoa tai rakentaa uusi verkko. Hajauttamisella saavutetaan useita etuja: kaapelointimatkat lyhenevät eikä yhden laitteen vikaantuminen vaaranna koko järjestelmän toimintaa. Totutustihan äänentoisto on ollut yhden keskuslaitteen takana: nyt uuden teknologian myötä käytössä on useampi päätelaite”, BLC Turvan yksikönpäällikkö Paavo Rinttilä sanoo.

Hallittu käyttöönotto helpottaa prosessia

Äänievakuointijärjestelmän käyttöönotto on helppoa. Alussa voidaan huomioida olemassa olevat järjestelmät ja ottaa ne Biamp Vocian alle. Tämä mahdollistaa hallitun käyttöönoton ja muutoksien tekemisen. “Ensin tutustutaan huolella kohteeseen ja olemassa oleviin järjestelmiin, tehdään
riskikartoitus ja määritellään turvallisuustaso. Kun pohjatyö on tehty perusteellisesti jaammattitaidolla, on kohteeseen sopivan uuden turvallisuusjärjestelmän valinnan vuoro”, Rinttilä kertoo. “Asennuksen jälkeen tulevat tietysti käyttöönotto ja käyttökoulutus. Tarjoamme asiakkaillemme myös kattavat huoltoja
ylläpitopalvelut. Meillä on Suomen kovimmat äänialan ammattilaiset tekemässä ja itse käyttöönottoprosessi on selkeä eikä vaadi asiakkaalta erityisiä toimenpiteitä”, Rinttilä sanoo.

Biamp Systems on edelläkävijä IPpohjaisten äänilaitteiden valmistajana. Biamp Vocian edut tulevat esiin erityisesti isoissa halleissa, kampuksilla, kauppakeskuksissa tai vaikka tehdasalueilla. Siksi ratkaisu sopi Suomen Messuilla, sillä toiminta on hajautettua ja audioviestintää haluttiin hallita ketterästi. Äänisignaali käyttää yleiskaapelointiverkkoa, joten ohjaaminen samanaikaisesti yhdestä paikasta on helppoa ja taloudellista.

BLC Turva ja Biamp Vocia

BLC Turva Audio on erikoistunut äänentoistoja Voice EVAC järjestelmien kokonaistoimituksiin. Etsimme asiakkaalle teknisesti sopivimman ja taloudellisesti
järkevimmän ratkaisun kaikkiin ympäristöihin. Yksi edistyksellisimmistä tuotteista on Biamp Vocia järjestelmä.

BLC Turva tarjoaa

● Audioja
evakuointijärjestelmät turvallisuustarpeisiin
● Konsultoinnin, suunnittelun, käyttöönoton sekä asennusta
huoltopalvelut
● Järjestelmän, jonka avulla pystytään evakuoinnin lisäksi myös tiedottamaan ja
ohjaamaan toimintaa.
● Järjestelmämme täyttää tietysti kaikki paloviranomaisvaatimukset.