Kulunvalvonta

Kulunvalvonnan ensisijainen tehtävä on valvoa, rajoittaa, ohjata ja rekisteröidä henkilöiden liikkumista tiloissa. Samalla se suojaa yrityksen, asiakkaiden ja henkilökunnan omaisuutta ja tietoja sekä turvaa yrityksen toimintaa.

Kulunvalvonnan ansiosta yrityksessä tiedetään, missä kukin henkilö milloinkin on. Samoin voidaan myös kirjata tilannetietoa ja tulostaa raportteja henkilöiden leimauksista. Kulunvalvonta mahdollistaa luopumisen hankalasti hallittavista avaimista, kun otetaan käyttöön sähköiset kulkutunnisteet. Niiden oikeuksia on helppo hallita ja katoamistapauksissa tunnisteen oikeudet on helppo ja nopea mitätöidä.