Työajanseuranta

Työajanseuranta on nykyaikainen ja kustannustehokas tapa korvata perinteiset tuntikortit ja manuaalisesti suoritettava työajan laskenta.

Työajanseurantajärjestelmä huolehtii työajan laskennasta ja samalla erittelee käytössä olevat lisät, liukumat, joustot, poissaolot, saldokertymät ja tuntityöt. Integroimalla työajanseurantajärjestelmä palkanlaskentaohjelmistoon pääsee yritys eroon tuntikirjanpidosta sekä manuaalisista tietojen siirroista palkanlaskentaan. Toisin sanoen säästää taloushallinnon resursseja. Työajanseuranta helpottaa myös esimiestyöskentelyä, kun apuna on selkeät ja ajantasaiset työaikaraportit alaisten tuntikertymistä, poissaoloista, työajoista ja liukumista.