Palvelutalojärjestelmät

Palvelutalokäyttöön tarkoitettu henkilöturvajärjestelmä on suunnattu henkilöille, jotka esimerkiksi ikääntymisen tai pitkäaikaissairauden vuoksi tarvitsevat normaalia tarkempaa aktiviteetin- ja kulunseurantaa.

Palvelutalojärjestelmä koostuu hyvinvointirannekkeesta ja siihen liitettävästä langattomasta tukiasemasta tarvittavine tietokoneohjelmineen ja ohjauslaitteineen.Palvelutalojärjestelmä lisää palvelutalon ja vuodeosastojen asiakkaiden turvallisuutta, kun asiakkaiden hyvinvointia ja poistumisseurantaa sekä mahdollisia sairauskohtauksia tai muita vastaavia hätätilanteita pystytään valvomaan automaattisesti. Järjestelmään kuuluva yhteistukiasema lähettää tiedot ja hälytykset automaattisesti eteenpäin niitä valvovalle taholle. Hälytykset saadaan esimerkiksi suoraan hoitajien langattomiin puhelimiin puhe- tai tekstiviestinä. Yöaikana hälytykset voidaan ohjata keskitetysti esimerkiksi päivystäjälle tai ulkopuoliselle hälytyskeskukselle.

Kevyempi vaihtoehto palvelutalojärjestelmälle on perinteinen hoitajakutsujärjestelmä laajennettuna käyttötarkoituksen mukaisilla lisälaitteilla. Hoitajakutsujärjestelmä antaa henkilökunnalle täyden vapauden liikkua ja silti saamaan tiedon hälytyksistä, joko käytävänäytöistä tai langattomista puhelimista, riippumatta hoitajan omasta sijainnista.

Järjestelmiä on mahdollista myös laajentaa tai yhdistää jo olemassa olevaan muuhun henkilöturva- tai hoitajakutsujärjestelmään.