Rikosilmoitinjärjestelmät

Se havaitsee ja ilmoittaa tilanteet, joissa rikos on tapahtumassa. Järjestelmä voi myös käynnistää erilaisia suojaus- ja valvontatoimintoja rikoksen ehkäisemiseksi. Hälytystiedot rikoksesta siirretään poliisiviranomaisille, vartiointiliikkeeseen tai organisaation omalle vastuuhenkilölle järjestelmän ominaisuuksien ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Rikosilmoitinjärjestelmä ja sen ominaisuudet valitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tarpeet huomioiden. Järjestelmään voidaan tarpeesta riippuen kytkeä lukuisia erilaisia ilmaisimia kuten liiketunnistimia, ovikytkimiä, palovaroittimia sekä kiinteistön lasien rikkoutumisen tunnistavia ilmaisimia.

BLC Turvan valikoimista löytyy rikosilmoitusjärjestelmät niin isoon kuin pieneen kohteeseen. Tarjoamamme ratkaisut voidaan helposti integroida muihin yrityksen järjestelmiin sekä laajentaa niitä tulevaisuudessa