Turvajärjestelmät

  Paloilmoitinjärjestelmät | RikosilmoitinjärjestelmätKameravalvonta | Kulunvalvonta | Työajanseuranta | Palvelutalojärjestelmät

  Turvajärjestelmien tehtävä on luoda vaadittu turvallisuustaso kiinteistön sekä sen käyttäjien tarpeisiin. Erilaisia vaihtoehtoja valvonta-, seuranta-, ja ilmoitinjärjestelmiksi on useita.

  BLC Turvan tuotevalikoima koostuu tarkkaan valittujen ja luotettavien toimittajien tuotteista, joista valitsemme sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuvan ratkaisun. Monipuolinen valikoima tuotteita ja niitä tukevia palveluita mahdollistavat kokonaisvaltaiset toimitukset sekä niistä muodostuvat kustannussäästöt.

  Me tarjoamme

  • turvakartoitukset ja kokonaisuuksien suunnittelun
  • tarpeidesi mukaiset tuotteet ja ratkaisut
  • asennukset
  • käyttöopastukset
  • täsmällisen dokumentoinnin
  • palvelut, kuten huolto- ja pääkäyttäjäpalvelun.

  Paloilmoitinjärjestelmät

  Paloilmoitinjärjestelmä auttaa pelastamaan ihmishenkiä sekä suojelemaan omaisuutta hälyttämällä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa alkavasta tulipalosta.

  Järjestelmä tunnistaa savun ja havaitsee alkavan tulipalon, suorittaa hälytyksen hätäkeskukseen sekä ohjaa erilaisia toimintoja vahinkojen minimoimiseksi.

  Paloilmoitinlaitteistoon kuuluu muun muassa ilmoitinkeskus, teholähteet, ilmaisinpiirit ja niihin liitetyt paloilmaisimet sekä painikkeet, hälyttimet sekä ilmoituksensiirtojärjestelmä.

  BLC Turva on TUKES:in hyväksymä paloilmoitinliike. Paloilmoitinjärjestelmien asennukset, korjaukset ja huollot tekee ilmoitinjärjestelmien vastuuhenkilö.

  BLC Turva tarjoaa myös valvotut paloilmoitinyhteydet hätäkeskuksiin.

  Yhdistettävät ratkaisut

  Paloilmoitinjärjestelmään voidaan liittää myös muita pelastustoimintaa tukevia toiminnallisuuksia, kuten automaattisesti sulkeutuvat palo-ovet.

  Täydentävät palvelut

  • Huoltopalvelu
  • BLC Valpas Ilmoituksensiirtojärjestelmä
  • BLC Valpas Raportointi- ja laitevalvontapalvelu

  Rikosilmoitinjärjestelmä

  Rikosilmoitinjärjestelmä havaitsee ja ilmoittaa tilanteet, joissa rikos on tapahtumassa.

  Hälytystiedot rikoksesta siirretään vartiointiliikkeeseen tai organisaation omalle vastuuhenkilölle järjestelmän ominaisuuksien ja sinun tarpeidesi mukaisesti. Järjestelmän vikahälytykset voidaan ohjata suoraan huollosta vastaavalle taholle.

  BLC Turva tarjoaa rikosilmoitinjärjestelmät eri laajuisiin projekteihin sekä valvotut ilmoituksensiirtoyhteydet vartiointiliikkeisiin ja muihin valvomoihin Tutustu tarkemmin: BLC Valpas >

  Yhdistettävät ratkaisut

  Tarjoamamme ratkaisut voidaan helposti integroida yrityksen muihin turvajärjestelmiin ja järjestelmät ovat laajennettavissa tulevaisuudessa.

  Järjestelmiin voidaan kytkeä lukuisia erilaisia ilmaisimia, kuten liiketunnistimia, ovikytkimiä, palovaroittimia, kosteusilmaisimia, ikkunalasien rikkoutumisen tunnistavia ilmaisimia ja sireenejä.

  Järjestelmä voi myös käynnistää erilaisia suojaus- ja valvontatoimintoja rikoksen ehkäisemiseksi.

  Täydentävät palvelut

  Kameravalvonta

  Kameravalvonta on tehokas ja olosuhteista riippumaton tapa ehkäistä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvia turvallisuusriskejä.

  Kameravalvonta vähentää asiatonta oleskelua sisä- ja ulkotiloissa, ennaltaehkäisee häiriökäyttäytymistä ja rikoksia sekä lisää tilojen käyttäjien kokonaisvaltaista turvallisuuden tunnetta.

  BLC Turva tarjoaa kameravalvontajärjestelmiä asiakkaalle sekä palveluna että asiakaskohtaisesti räätälöityinä erillisjärjestelminä. Palveluna asiakkaan ei tarvitse investoida kameroihin, tallennusjärjestelmiin tai niiden ylläpitoon, vaan asiakas saa ne käyttöönsä kiinteään kuukausihintaan.

  Yhdistettävät ratkaisut

  Kameravalvontaratkaisumme on helposti laajennettavissa ja integroitavissa muihin järjestelmiin, kuten rikosilmoitinjärjestelmiin sekä kulunvalvontaan. Järjestelmiä voidaan myös hyödyntää ohjelmien ja mainosten välitykseen.

  Täydentävät palvelut

  Kulunvalvonta

  Kulunvalvonta ohjaa, valvoo, rajoittaa ja rekisteröi kiinteistössä liikkumista. Samalla se suojaa yrityksen, asiakkaiden ja henkilökunnan omaisuutta ja tietoja sekä turvaa yrityksen toimintaa.

  Kulunvalvonnan avulla mekaaniset avaimet voidaan korvata sähköisillä kulkutunnisteilla. Kulkutunnisteiden oikeuksia on helppo hallita ja katoamistapauksissa tunnisteen oikeudet on helppo ja nopea mitätöidä.

  Yhdistettävät ratkaisut

  Osa kulunvalvontajärjestelmistä on mahdollista integroida mm. rikosilmoitinjärjestelmään ja kameravalvontaan. Kulunvalvontaan on joissain tapauksissa mahdollista liittää myös työajanseurantaohjelmisto lisäsovelluksineen.

  Täydentävät palvelut

  Työajanseuranta

  Työajanseurantajärjestelmä huolehtii työajan laskennasta ja samalla erittelee käytössä olevat lisät, liukumat, joustot, poissaolot, saldokertymät ja tuntityöt. Työajanseuranta helpottaa esimiestyöskentelyä, kun apuna on selkeät ja ajantasaiset työaikaraportit alaisten tuntikertymistä, poissaoloista, työajoista ja liukumista.  Yhdistettävät ratkaisut

  Integroimalla työajanseurantajärjestelmä palkanlaskentaohjelmistoon pääsee yritys eroon tuntikirjanpidosta sekä manuaalisista tietojen siirroista palkanlaskentaan. Toisin sanoen säästää taloushallinnon resursseja.

  Täydentävät palvelut

  Palvelutalojärjestelmät


  Palvelutalojärjestelmä lisää palvelutalon ja vuodeosastojen asiakkaiden turvallisuutta, kun asiakkaiden hyvinvointia ja poistumisseurantaa sekä mahdollisia sairauskohtauksia tai muita vastaavia hätätilanteita pystytään valvomaan automaattisesti.

  BLC Turvan tarjoama palvelutalojärjestelmä koostuu hyvinvointirannekkeesta ja siihen liitettävästä langattomasta tukiasemasta tarvittavine tietokoneohjelmineen ja ohjauslaitteineen. Järjestelmään kuuluva yhteistukiasema lähettää tiedot ja hälytykset automaattisesti eteenpäin niitä valvovalle taholle.

  Palvelutalojärjestelmää kevyempi vaihtoehto on perinteinen hoitajakutsujärjestelmä laajennettuna käyttötarkoituksen mukaisilla lisälaitteilla. Hoitajakutsujärjestelmä antaa henkilökunnalle täyden vapauden liikkua ja silti saamaan tiedon hälytyksistä, joko käytävänäytöistä tai langattomista puhelimista.

  Yhdistettävät ratkaisut

  Järjestelmä on mahdollista laajentaa tai yhdistää jo olemassa olevaan muuhun henkilöturva- tai hoitajakutsujärjestelmään.

  Täydentävät palvelut

  Kiinnostuitko?

  Ole meihin yhteydessä - olemme oppaasi turvatekniikassa.

  Katso yhteystietomme