TALOYHTIÖSTÄ VALOYHTIÖKSI

BLC Valo on BLC:n lippulaivatuote; valokuituverkkoa käyttävä laajakaistapalvelu.
Valokuitu on kiinteän laajakaistan kuningas; nopeimmat ja luotettavimmat yhteydet toteutetaan nyt ja tulevaisuudessa valokuidulla. Valokuitu on pitkäikäinen sijoitus kiinteistöön ja taloyhtiöissä se nostaa asuntojen arvoa. Tiedonsiirrossa valokuidun kapasiteetti on lähes rajaton. Internetin käytöstä syntyvien datamäärien jatkuvasti kasvaessa
valokuitu on myös ainoa tiedonsiirtotekniikka, jota voidaan kohtuullisin kustannuksin päivittää aina tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

Valo -taloyhtiölaajakaistan hankinnasta päättää yhtiökokous. Päätöksen tekemiseen riittää yhtiökokouksen enemmistö. Taloyhtiö tekee sopimuksen BLC:n kanssa, ja sovitun mukainen valokuituratkaisu asennetaan taloyhtiöön.

CASE BLC Valo taloyhtiölaajakaista text(1)(1)

 

BLC Valo ja kaapelitelevisio

BLC Valo ja KaapeliTV -palvelukokonaisuus sopii taloyhtiöille, joissa on valokuitusaatavuus, eli BLC Telecom on jo tuonut valokuidun valmiiksi kiinteistöön käyttöönottoa varten tai valokuitu on lähellä kiinteistöä. Mikäli taloyhtiössä on jo tehty sisäverkko valokuitu- tai ethernetkaapeloinnilla, saadaan valokuidulla verkko hyötykäyttöön. Vaikka sisäverkkoremontti olisi vasta suunnittelussa, se ei ole este valokuituun liittymiselle. Tällöin valokuitu otetaan käyttöön kiinteistän puhelinsisäverkkoa hyödyntävällä vdsl-tekniikalla. Pienissä taloyhtiöissä ja rivitaloissa voidaan tuoda valokuituyhteys erikseen jokaiseen huoneistoon.

BLC Telecom tarjoaa taloyhtiölle BLC Valo ja KaapeliTV -palvelukokonaisuutta kahdella erilaisella sopimusrakenteella; Osatalomallina ja Kokotalomallina

BLC Valo ja kaapelitelevisio kokotalomalli

Kokotalomallissa taloyhtiö tekee BLC Telecomin kanssa sopimuksen kaapelitelevisiopalvelun ja laajakaistapalvelun toimittamisesta kaikkiin yhtiön huoneistoihin määräajaksi edulliseen sopimushintaan. Kaapelitelevision ja laajakaistapalvelun kuukausimaksut BLC Telecom laskuttaa taloyhtiöltä. BLC Valo -laajakaistapalvelun perusnopeus on 20/20Mbit/ ja se toimitetaan kaikkiin huoneistoihin. Lisäksi BLC toimittaa taloyhtiön omaan käyttöön 10/10 Pro -laajakaistapalvelun, jota taloyhtiö voi hyödyntää esimerkiksi kiinteistön valvontaan tai taloautomaatioon.

Mikäli palvelun toimittamisessa huoneistoihin käytetään valokuitu- tai puhelinsisäverkkoa, tarvitaan jokaiseen huoneistoon lisäksi päätelaite. Mikäli asukas haluaa nopeamman nettiyhteyden, hän voi tilata nopeudennoston omaan huoneistoonsa suoraan BLC:ltä. Nopeudennostot ja muut erikseen tilattavat lisäpalvelut, kuten tietoturva- ja iptv-palvelut, BLC laskuttaa suoraan asukkaalta.

Valokuituliittymän toteutus taloyhtiöön alkaa laitteiden sijoittamisella kiinteistön teknisiin tiloihin. Sieltä valokuituliittymä toimitetaan taloyhtiön sisäisen ethernet-, valokuitu- tai puhelinverkon välityksellä huoneistoon, josta se voidaan jakaa huoneiston eri huoneisiin kaapeloinnin tai langattoman sisäverkon avulla.

Kokotalomallin sopimuksesta päättää yhtiökokous. Päätöksen tekemiseen riittää yhtiökokouksen enemmistö. Taloyhtiö tekee sopimuksen BLC:n kanssa, ja laajakaistayhteys asennetaan kaikkiin taloyhtiön huoneistoihin. Liittymismaksu ja taloyhtiön saama hintaetu kaapelitelevisiopalvelun kuukausimaksusta riippuu sopimuksen kokonaiskestosta.

Lataa taloyhtiön laajakaistaopas ja lue lisää.

BLC Valo ja kaapelitelevisio osatalomalli

Osatalomallissa taloyhtiö tekee BLC Telecomin kanssa sopimuksen kaapelitelevisiopalvelun toimittamisesta kaikkiin yhtiön huoneistoihin määräajaksi edulliseen sopimushintaan. Lisäksi taloyhtiö hankkii valmiuden nopeaan BLC Valo -laajakaistapalveluun kaikkiin yhtiön asuntoihin edulliseen sopimushintaan.

Osatalomalli-sopimusrakenteella mahdollistetaan nykyaikaiset, nopeat laajakaistaliittymät niitä tarvitseville asukkaille taloyhtiön sopimalla hintaedulla ja samalla taloyhtiö saa hintaedun kaapelitelevision kuukausimaksusta. Taloyhtiölle BLC Valo ja KaapeliTV -palvelukokonaisuuden osatalomalli on hyvin vaivaton; alun liittymäinvestoinnin lisäksi taloyhtiöille ei aiheudu liittymäkohtaisia kuluja. Liittymismaksu määräytyy BLC:n jättämän tarjouksen mukaan.

Osatalomallissa jokainen huoneistonhaltija tilaa laajakaistapalvelun BLC Telecomilta itse, mutta pääsee hyödyntämään taloyhtiön sopimaa edullisempaa hinnoittelua. Kaapelitelevisiomaksut BLC Telecom laskuttaa taloyhtiöltä kuten ennenkin, mutta sopimus tuo taloyhtiölle tv-palvelun kuukausimaksusta hintaedun. Osatalomallissa ei BLC Valo -laajakaistapalvelusta koidu taloyhtiölle lainkaan kustannuksia, ja KaapeliTVpalvelunkin kuukausihinnoittelu laskee.

Koska uusia, yhtiövastiketta korottavia kuluja ei tule, päätöksen BLC Valo ja KaapeliTV -palvelukokonaisuuden hankinnasta voi tehdä taloyhtiön hallitus!

Lataa taloyhtiön laajakaistaopas ja lue lisää.

Näin teidänkin taloyhtiönne siirtyy uuteen laajakaista-aikaan:

  1.  Ota yhteyttä oman taloyhtiösi isännöitsijään tai hallituksen jäseneen.
  2. Taloyhtiö pyytää BLC Telecomilta tarjouksen BLC Taloyhtiölaajakaistasta
  3. Yhtiökokous päättää taloyhtiölaajakaistan hankinnasta. Päätöksen tekemiseen riittää yhtiökokouksen enemmistö.
  4. Nauti taloyhtiölaajakaistan tuomasta nopeasta ja varmasta nettiyhteydestä lisäpalveluineen.

taloyhtiöopa _nostt