<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  Liiketoimintoja kehitetään vastuullisesti

  BLC-konserni on vahvasti mukana rakentamassa kestävää ja turvallista toimintaympäristöä yhteiskunnan eri toimijoille.

  BLC-konsernissa on osattu vuosien varrella tehdä onnistuneita muutoksia liiketoiminnassa. Viimeisimpiä strategisesti oikeaksi osoittautuneita päätöksiä ovat vuoden 2022 lopulla toteutettu tietoliikenneliiketoiminnan eriyttäminen omaksi yhtiökseen sekä BLC-osuuskunnan ja OP Suomi Infra -rahoituksen kanssa valokuituhankkeita toteuttavan yhteisyrityksen perustaminen.

  BLC Telecomin päätös valmistautua etupainotteisesti valokuituhankkeisiin, vaikka yritysjärjestelyt olivat kesken, tehtiin oikea-aikaisesti. Yhtiö saatiin toimintaan ennätysnopeasti, ja se pääsi mukaan odotettua vauhdikkaammin kasvuun lähteneille valokuitumarkkinoille. Vuoden 2023 aikana Telecom-sektorimme investoi valokuituhankkeisiin melkein 25 miljoonaa euroa, eli Telecom-sektorin investointien volyymi moninkertaistui lyhyessä ajassa. Lisäksi iso askel yhtiön liiketoiminnalle oli Kymijoen Kyläkuitu Osuuskunnan liiketoiminnan osto viime vuoden marraskuussa.

  Vaikka pääpaino vuonna 2023 oli BLC Telecom liiketoiminnan kehittämisessä, tehtiin määrätietoisesti töitä myös turvaliiketoiminnan eteenpäin viemiseksi. Suomen johtavaksi kiinteistöturvallisuuden toimijaksi vuosina 2020–21 nousseen BLC Turvan liiketoiminta kääntyi viime vuonna voitolliseksi. Saavutus on hyvä tilanteessa, jossa Suomen epävakaat kiinteistömarkkinat ovat olleet haaste kaikille alan yrityksille.

  BLC-konserni toimii aloilla, joiden tehtävänä on taata pitkällä tähtäimellä turvallinen ja kestävä ympäristö yhteiskunnan eri toimintojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Oikomisiin ei ole varaa missään työvaiheessa. Konsernin päätöksentekoa ohjaavat lait sekä konsernin omat eettiset periaatteet, 
  joissa korostetaan taloudellisen ja hallinnollisen vastuun ohella vastuuta suhteessa työntekijöihin, asiakkaisiin sekä elinympäristöön. Konsernimme sitoutuminen vastuulliseen toimintaan on jatkossa entistäkin näkyvämpää, kun aloitamme ensi vuodesta alkaen EU:n kestävyysraportointidirektiivin mukaisen vastuullisuusraportoinnin.

  BLC Telecomissa ympäristövastuu on mukana jo luontaisesti, sillä valokuidun hiilijalanjälki on tutkitusti pieni: kyseessä on ylivoimaisesti ekologisin tiedonsiirtoteknologia. Turvaliiketoiminnassa puolestaan kannetaan vastuu yhteiskunnassa lisääntyneestä turvattomuudesta tuottamalla eri kuluttajaryhmille turvaratkaisuja kestävän kehityksen periaatteella. Käytännön ympäristötoimina olemme muun muassa vähentäneet päästöjämme tehostamalla kuljetuksiamme, keskittämällä hankintojamme, parantamalla kiinteistöjemme energiatehokkuutta ja suosimalla etäpalavereita.

  Tunnemme myös vastuumme liiketoimintojemme mahdollistajista eli työntekijöistämme ja edistämme 
  yhdenvertaisuutta koko työyhteisössämme. Kannustamme henkilökuntaamme kehittämään osaamistaan ja varaamme siihen resursseja. Toisiinsa kiinteästi linkittyvät turvallisuus ja tietoliikenne ovat tulevaisuuden aloja. Tiedonsiirron tarpeet tulevat olemaan 2030-luvulla huomattavasti suuremmat ja hyvin erinäköiset nykyiseen verrattuna. BLC-konserni on kehityksessä mukana, sillä seuraavien vuosien aikana BLC Telecom osallistuu Itä-Suomen valokuiduttamiseen 80 miljoonalla eurolla: taajamissa ympäristöystävällistä valokuitua rakennetaan kovaa vauhtia – myöhemmin valokuituhankkeita 
  viedään jossakin laajuudessa myös haja-asutusalueille.

  Tulevaisuuden kuluttajien valinnoissa painottuu yhä useammin vastuullisuus. Tavoitteemme on kehittää liiketoimintojamme vastuullisesti sekä taloudellisesti kestävästi. Sataprosenttisesti suomalaisena konsernina vastaamme omistajillemme ja asiakkaillemme tekemisistämme omilla kasvoillamme.

  Hannu Väänänen
  toimitusjohtaja
  Savonlinnan BLC-osuuskunta

  Aiheet: