<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC
  Eettiset ohjeet

  Työympäristö

  Työympäristö

  Turvaamme oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäristön.

  Kaikki BLC-konsernin työntekijät ovat oikeutettuja reiluun kohteluun sekä tasa-arvoisiin ja oikeudenmukaisiin mahdollisuuksiin. 

  Emme siedä syrjintää, kiusaamista tai päihteiden ja huumaavien aineiden väärinkäyttöä. Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä ja henkilö­kohtaisten tietojen luottamuksellisuutta.

  Edistämme työhyvinvointia ja terveellisyyttä. Korkeatasoinen turvallisuuskulttuuri ohjaa BLC-konsernin liiketoimintaa. Huolehdimme siitä, että kaikki turvatoimenpiteet ovat ajanmukaisia ja turvallisuuskulttuuria kehitetään jatkuvasti.

  Mitä tarkoittaa BLC:lle?

  • Kohtelemme kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti ja
   tasa-arvoisesti.
  • Toimimme aktiivisesti kaikenlaista syrjintää vastaan.
  • Emme hyväksy kiusaamista emmekä henkistä väkivaltaa.
  • Noudatamme päihdeohjelman periaatteita.
  • Jokaisella BLC:läisellä on oikeus olla töissä terveyttään vaarantamatta. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.
  • Noudatamme vuosittain päivitettävää tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Arvioimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilan vuosittain.
  • Työntekijöitä rekrytoitaessa valitsemme tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön kansallisuudesta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, iästä, poliittisesta kannasta, uskonnollisesta vakaumuksesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

  Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

  Syrjintä 

  • En syrji ketään.
  • Puutun kiusaamiseen ja henkiseen väkivaltaan. Ilmoitan häiritsijälle, että en hyväksy hänen toimintaansa ja pyydän häntä lopettamaan häirintä. Jos häirintä jatkuu, kerron asiasta esimiehelleni tai hänen esimiehelleen.

  Työhyvinvointi

  • Huolehdin omasta työhyvinvoinnistani ja terveydestäni. 
  • Kehitän osaamistani.
  • Osallistun työyhteisöni ja työni kehittämiseen.
  • Parannan omalta osaltani työilmapiiriä ja innostan muita.
  • Huomioin myös työkavereiden jaksamisen. 

  Työturvallisuus

  • Noudatan työturvallisuuden ehdottomia pelisääntöjä.
  • Ennakoin ja vältän turhia riskejä.
  • Käytän aina tarvittavia suojavälineitä.
  • Suoritan työtehtäviini tarvittavat työturvallisuuskoulutukset
  • Ilmoitan turvallisuushavainnoista.

  Yksityisyys ja henkilökohtaisten
  tietojen luottamuksellisuus

  • Lukitsen tietokoneeni kun en käytä sitä.
  • Käytän suojattua tulostusta aina, kun tulostan henkilötietoja sisältäviä tiedostoja.
  • Käytän salattua sähköpostia silloin kun viestin sisältö sitä edellyttää. 
  Oppaasi turva- ja tietotekniikassa