<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC
  Eettiset ohjeet

  Ihmisoikeudet ja syrjimättömyys

  Kunnioitamme ihmis­oikeuksia ja syrjimättö­myyden periaatteita

  Kunnioitamme BLC-konsernissa
  Yhdistyneiden kansakuntien ihmis­oikeuksien yleismaailmallista julistusta. Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja oikeuksia koskevaa julistusta sekä YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta.

  Näiden periaatteiden mukaisesti kohtelemme toisiamme, liikekumppaneita ja muita sidosryhmiä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti riippumatta heidän iästään, alkuperästään, sukupuolestaan, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan, vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta toiminnastaan, ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, terveydentilastaan, vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

  Mitä tarkoittaa BLC:lle?

  • Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja pyrimme edistämään niiden toteutumista myös vaikutuspiirissämme.
  • Sitoutamme sopimuskumppanimme huolehtimaan ihmisoikeuksien toteutumisesta.
  • Kohtelemme kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti ja
   tasa-arvoisesti.
  • Emme hyväksy syrjintää.
  • Emme käytä lapsityövoimaa tai pakkotyötä.
  • Työntekijät kunnioittavat toisiaan.

  Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

  • Kunnioitan kaikkia BLC:läisiä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä.

  • En syrji ketään sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn vuoksi.

  • Voin perustaa yhdistyksiä ja liittyä niihin.

  Oppaasi turva- ja tietotekniikassa