<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC
  Eettiset ohjeet

  Eturistiriidat

  Vältämme eturistiriidat

  Liiketoimintapäätöksissä on aina huomioitava BLC:n etu. Vältämme eturistiriidat. 

  Eturistiriita voi syntyä mm. seuraavissa tilanteissa:

  • Työntekijällä on henkilökohtainen suhde henkilöön tai merkittävä intressi yhtiössä, jolla on liiketoimintaa BLC:n kanssa.
  • Työntekijän lähisukulainen on BLC:n toimittaja, asiakas tai kilpailija tai tällaisella yrityksellä töissä.
  • Työntekijällä on työsuhde BLC:n kanssa kilpailevassa yhtiössä.
  • Työntekijällä on henkilökohtainen suhde esimieheensä tai alaiseensa.

  Mitä tarkoittaa BLC:lle?

  • Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa. Emme ota vastaan sidosryhmiltä tai tarjoa näille mitään tavanomaisesta vieraanvaraisuudesta poikkeavia henkilökohtaisia etuja, lahjoja tai vastaavia. (100 euroa)
  • Emme anna suoraa tai epäsuoraa taloudellista tukea poliittisille puolueille, poliittisille järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.
  • Emme käytä mitään toimijaa, edustajaa tai muuta kolmatta osapuolta sellaisten toimenpiteiden tekemiseen, jotka ovat ristiriidassa BLC:n eettisten toimintaperiaatteiden kanssa.
  • Emme tarjoa, anna emmekä vastaanota lahjuksia tai muita vastaavia etuja, joiden tarkoituksena on vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin tai saada etuoikeutettua kohtelua.

  Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

  • Toimin aina BLC:n etujen mukaisesti. En hauku työnantajaani tai anna työnantajastani huonoa mielikuvaa julkisesti esim. sosiaalisessa mediassa.
  • Ilmoitan eturistiriidoista tai niiden epäilyistä 
  • En ota vastaan tai tarjoa mitään lahjoja, vieraanvaraisuuden osoituksia, aterioita, matkoja tai palveluksia, joita voidaan pitää liian ylenpalttisina ja joiden antamisella voidaan tavoitella päätöksentekoon vaikuttamista tai jotka voivat vaikuttaa muuten sopimattomilta.
  Pohdin aina ensin:
  • Miksi lahja annetaan?
  • Tuntuuko että jään kiitollisuudenvelkaan vastaanotettuani lahjan?
  • Voinko kertoa lahjasta avoimesti kollegoille?
  • Miltä lahjan vastaanottaminen tai antaminen näyttää ulkopuolisen silmissä?
  • En osallistu puolueiden tai poliitikkojen järjestämiin maksullisiin tilaisuuksiin BLC:n nimissä.
  • Ilmoitan sivutyöstäni BLC:lle ja haen tarvittaessa sivutoimiluvan.
  • Jäävään itseni päätöksenteosta, mikäli päätöksen toinen osapuoli on lähisukulaiseni tai minulla on häneen muuten läheinen suhde.
  Oppaasi turva- ja tietotekniikassa