<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  Layer -1

  Paloturvallisuustuotteet

  Tutustu paloturvallisuustuotteisiin

  Varmista kiinteistöösi kattava paloturvaratkaisu. Tutustu paloturvallisuustuotteisiimme täällä ja jätä yhteydenottopyyntö niin kerromme lisää!

  Paloilmoittimet

  Toimitamme, huollamme ja ylläpidämme rakennusluvan ehtona määritellyt Hätäkeskukseen liitetyt automaattiset Paloilmoittimet, muut paloilmoittimet ja verkotetut palovaroittimet. Käytämme EU:n Rakennustuoteasetuksen mukaisesti sertifioituja laitteita ja komponentteja ja toteutamme järjestelmät kotimaisten ja eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti. 

  Paloilmoitusten siirto

  BLC Valpas ilmoituksensiirtopalvelu on kokonaisvaltainen palvelu paloilmoittimen liittämiseksi Hätäkeskukseen.  

  Palveluun sisältyy kaikki tarvittava yhdellä sopimuksella: Verkonvalvonta, asennus-, huolto- ja korjauspalvelu, ilmoituspalvelu ja tarvittavat tietoliikenneyhteydet.  

  Hätäpoistumistielukitus

  Vaatimukset täyttävät laitteet on tarkoitettu käytettäväksi sellaisessa julkisessa ja yleisessä käytössä olevissa rakennuksissa, joissa voi olla yhtäaikaisesti suuri määrä ihmisiä, jotka eivät etukäteen tunne tilojen poistumisreittejä ja käytössä olevien lukituslaitteiden käyttöä.

  Palokatkot

  Palokatko on palo-osastojen välisten aukkojen tai talotekniikkaläpivientien tiivistys ja paloeriste. Palokatkolla pyritään estämään tulen ja savukaasujen leviäminen rakennuksessa läpivienti-aukkojen kautta.

  Palo-oviautomatiikka ja palo-ovijärjestelmät

  Palo-oven toiminta estää tulipalon syttyessä sen leviämisen muihin tiloihin. Järjestelmä mahdollistaa kulkua haittaavien palo-ovien turvallisen aukipitämisen jokapäiväisessä käytössä, palo-ovet sulkeuvat automaattisesti mikäli alueella on havaittu savua tai ovet ohjataan järjestelmästä sähköisesti kiinni.

  Palo- ja kaasuilmaisimet

  Ilmaisimia on toimintatavoiltaan useita erilaisia, joista valitaan sijoituskohteen mukaan oikea. Suurin osa tulipaloista on kyteviä paloja, joissa alkuvaiheessa syntyy savua, mutta lämpötilan nousu on olematonta. Tällaisia kohteita ovat mm. sähkö-, tietoliikenne- ja viestintätilat, ATK-tilat, museot ja varastot. Tällöin ainoa luotettava keino saada ilmaisu alkavasta palosta mahdollisimman nopeasti on käyttää savuilmaisimia.

  Palorullaovet

  Palorullaoven tarkoituksen on estää tehokkaasti palon leviäminen palo-osastosta toiseen, auttaa tulipalotilanteessa pelastamaan ihmishenkiä sekä vähentämään savun aiheuttamia aineellisia vahinkoja kiinteistössä.

  Paloturvakaapit

  Paloturvakaapissa säilytetään palonarat tavarat. Paloturvakaappien palosuoja perustuu eristemateriaalin sisältämän kidenesteen höyrystymiseen ja sen lämpöä sitovaan vaikutukseen. Käyttötarkoitukseltaan kassakaapit ja paloturvakaapit ovat samanlaisia, niitä erottaa vain niiden murtosuojaus.

  Sammutuspeitteet

  Sammutuspeite on palamattomasta materiaalista valmistettu peitto, jota käytetään alkusammutukseen. Sammutuspeitteitä on useita eri kokoja, joten peitteen hankinnassa kannattaa arvioida sen mahdollista käyttöä kohteen koon mukaan. Sammutuspeitettä voi joutua käyttämään sisätilojen lisäksi myös ulkona. Peitteitä kannattaa olla useita eri puolella kiinteistöä.

  Savunpoistojärjestelmät

  Savunpoistojärjestelmän tarkoituksena on pitää uloskäytävät ja poistumisreitit savusta vapaana tulipalotilanteessa. Tulipaloissa syntyy lämpöä, savua ja myrkyllisiä kaasuja, jotka vaikeuttavat pelastautumista ja lisäävät osaltaan palovahinkoja. Henkilöturvallisuuden ja sammutustöiden sekä omaisuuden suojelemisen kannalta on tärkeää saada kuuma savu pois jo palon alkuvaiheessa. Kun savunpoistoluukku avautuu, se poistaa savukaasuja ja muodostaa palotilaan savuttoman korvausilmavyöhykkeen. Samalla poistuu rakenteita vahingoittavaa kuumuutta.

  Turvavalaistustuotteet

  Selkeä opastevalaistus näyttää kulkureitin rakennuksesta turvallisesti ja nopeasti ulos.Turvavalaistusjärjestelmätuotteita ovat opaste-, merkki- ja turvavalot, turvavalokeskukset ja osoitteelliset, valvotut järjestelmät. Tuotteet ovat osa joustavasti laajennettavaa järjestelmää, joka täyttää tämän päivän vaatimukset, EN-standardit ja kotimaiset erityisvaatimukset.

  Haluatko lisätietoja?

  Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella!

  Oppaasi turva- ja tietotekniikassa