<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC
  Eettiset ohjeet

  Luonnonvarat ja ympäristö

  Arvostamme luonnonvaroja ja ympäristöä

  Noudatamme BLC-konsernissa kestävän kehityksen periaatteita. 

  Vältämme tai minimoimme ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. Edellytämme kaikkien käyttämiemme toimittajien noudattavan samoja periaatteita.

  Mitä tarkoittaa BLC:lle?

  • Vähennämme kaikesta toiminnastamme ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia.
  • Vähennämme hiilidioksidipäästöjämme parantamalla energiatehokkuuttamme.
  • Hyödynnämme aktiivisesti uutta teknologiaa päästöjen vähentämiseksi.
  • Kehitämme ja tarjoamme asiakkaillemme hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja.
  • Kartoitamme ja arvioimme toimintaympäristömme merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät.
  • Huomioimme hankinnoissa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologisten tekijät aina, kun se markkinoiden ja hankinnan luonteen huomioiden on mahdollista.
  • Ekologiset näkökohdat varmistetaan kilpailutuksissa sisällyttämällä vaatimuksiin ympäristönäkökohtien huomioiminen. 
  • Hankinnassa pyritään ottamaan huomioon tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikaiset vaikutukset. Edellytämme urakoitsijoidemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti.

  Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

  • Tunnen työhöni liittyvät ympäristövaikutukset ja noudatan ohjeita.
  • Edistän energiatehokkuutta ja energiansäästöä omalla esimerkillä.
  • Autan asiakkaita säästämään energiaa ja valitsemaan vähäpäästöisempiä tuotteita ja palveluita.
  • Pidän työympäristön siistinä ja lajittelen jätteet.
  • Ilmoitan epäilemistäni ympäristöpoikkeamista välittömästi.
  • Huomioin ympäristövaikutukset hankinnoissa, esimerkiksi arvioimalla tarkasti hankintamäärät ja käyttämällä hankintakriteerejä.
  Oppaasi turva- ja tietotekniikassa