<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC
  Eettiset ohjeet

  Lainsäädäntö

  Noudatamme lainsäädäntöä

  Noudatamme toimintaamme säänteleviä lakeja, säädöksiä ja määräyksiä sekä toimimme rehellisesti, vilpittömästi ja syrjimättömästi niin BLC-konsernin sisällä kuin suhteessa asiakkaisiin, viranomaisiin ja muihin sidosryhmiin.

  Mitä tarkoittaa BLC:lle?

  • Noudatamme säännöksiä kaikessa toiminnassamme ja seuraamme ajantasaista lainsäädäntöä.
  • Edellytämme työntekijöiltämme ja yhteistyökumppaneiltamme lainsäädännön noudattamista kaikissa tilanteissa.
  • Viestimme toiminnastamme avoimesti ja rehellisesti.
  • Työntekijät ovat selvillä lainsäädännöstä ja noudattavat niitä.

  Mitä tarkoittaa minulle työntekijänä?

  • Olen selvillä toimintaa koskevista säännöksistä ja noudatan niitä.
  • Noudatan BLC:n politiikkoja, toimintaperiaatteita ja ohjeita.
  • Toimin rehellisesti ja vilpittömästi.
  Oppaasi turva- ja tietotekniikassa