<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  Savonlinnan BLC-osuuskunta – vaikuttaa vahvasti Itä-Suomen elinvoimaisuuteen

  Olemme olleet koko historiamme ajan vahvasti mukana rakentamassa kestävää ja turvallista toimintaympäristöä yhteiskunnan eri toimijoille tekemällä onnistuneita muutoksia liiketoiminnassa. 

  Viimeisimpiä oikeaksi osoittautuneita päätöksiä ovat vuoden 2022 lopulla toteutettu tietoliikenneliiketoiminnan eriyttäminen omaksi yhtiökseen sekä BLC-osuuskunnan OP Suomi Infra -rahoituksen kanssa valokuituhankkeita toteuttavan yhteisyrityksen perustaminen. Vuoden 2023 aikana Telecom-sektorimme investoi valokuituhankkeisiin merkittävästi enemmän kuin aiemmin. Lisäksi iso askel yhtiön liiketoiminnalle oli Kymijoen Kyläkuitu Osuuskunnan liiketoiminnan osto viime vuoden marraskuussa.

  Satsasimme Itä-Suomessa viime vuonna melkein 25 miljoonaa euroa suorina investointeina valokuituverkkoyhteyksiin, jotka ovat osa Suomen huoltovarmuutta vuosikymmeniksi eteenpäin. Tehtyjen satsausten kokonaisinvestointivaikutus Itä-Suomeen on yli 50 miljoonaa. Vastuullisena yrityksenä vaikutamme Itä-Suomen elinvoimaisuuteen esimerkiksi työllistämällä Savonlinnan alueella suoraan yhteensä 67 henkilöä, joiden paikallinen omien työntekijöidemme nettotuloista syntyvä yksityinen kulutusvaikutus erilaisiin hyödykkeisiin on arviolta 2,6 miljoonaa euroa. Savonlinnan seudulle ohjautuu myös henkilöstömme ansiotuloveroista n. 0,5 miljoonaa euroa kunnallisverona.

  Yhtiönä maksamme vuosittain kiinteistöveroa omistamistamme kiinteistöistä sekä yhteisöveroa yhtiömme tuloksesta yrityksemme kotipaikkakunnalla Savonlinnassa. Lisäksi ostimme viime vuonna alueen eri yrityksiltä palveluita n. 1,5 miljoonan euron arvosta, jolla on myönteinen vaikutus alueen työllisyyteen sekä yhteistyökumppaneidemme ja heidän työntekijöidensä veronmaksukykyyn ja kulutusmahdollisuuksiin. Savonlinnan kaupunkitaajaman alueella käynnistämämme valokuituhankkeet toteuttavat yhtä osuuskunnan keskeisintä perustehtävää tuomalla luotettavat valokuituyhteydet tarjolle alueen kiinteistöihin.

  Vaikka pääpaino vuonna 2023 oli Telecom liiketoiminnan kehittämisessä, tehtiin määrätietoisesti töitä myös turvaliiketoiminnan eteenpäin viemiseksi. Suomen johtavaksi kiinteistöturvallisuuden toimijaksi vuosina 2020–21 nousseen Turvan liiketoiminta kääntyi viime vuonna voitolliseksi. Saavutus on hyvä tilanteessa, jossa Suomen epävakaat kiinteistömarkkinat ovat olleet haaste kaikille alan yrityksille.

  Savonlinnan BLC-osuuskunnan liiketoiminnassa keskiössä ovat aina olleet kannattavuus, kilpailukyky sekä lisäarvon tuottaminen omistajille pitkällä tähtäimellä. Olemme kyenneet ylläpitämään omistajiemme odotuksia ja voineet taata vakaan hyvän tuoton osuuspääomalle. Osuuskunnan jäsenyys on kannattavaa myös jatkossa paikallisille ihmisille ja muille toimijoille sekä muualla asuville omistajille esimerkiksi hyvien etätyönteon edellytysten ja omaisuuden turvan muodossa. Osuuskuntamme investoi parhaillaan tulevaisuuteen, jotta pystymme jatkamaan edelleen yli 135 vuotista tarinaamme Saimaan rannalla.

  Savonlinnan BLC-osuuskunnan omistaman BLC-konsernin menestys rakentuu jatkossakin kahteen vahvaan kivijalkaan: BLC Telecomin tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen keskittyvään liiketoimintaan Itä-Suomessa ja BLC Turvan valtakunnalliseen turvaliike-toimintaan. Nämä liiketoiminnot lomittuvat toisiinsa koko ajan tiiviimmin. Itä-Suomessa jo tekemämme ja parasta aikaa meneillään olevat isot investoinnit valokuituyhteyksiin paitsi parantavat tietoliikenneyhteyksiä myös tukevat turvaliiketoimintaamme monipuolistamalla palveluitamme. Osuuskuntamme savonlinnalaisilla juurilla ja täysin kotimaisella omistajapohjalla on iso merkitys liiketoiminnoillemme, kaikille asiakkaillemme sekä osuuskunnan omistajille ja Itä-Suomen elinvoimaisuudelle.