<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC

  Arvot

  Arvoissamme on ITUA

  BLC:n arvoja ovat iloisuus, tuloksellisuus, uudistuvuus ja asiakaslähtöisyys. Mitä ne tarkoittavat käytännössä ja miten ne näkyvät arjessamme?

  Iloisuus

  Työntekijöidemme hyvinvointi ja työssä viihtyminen heijastuvat ulospäin hyvänä tuloksentekokykynä ja myönteisenä asiakaskokemuksena. Iloinen asiakaspalvelumme ja helppo asiointi saa asiakkaat pysymään asiakkainamme ja suosittelemaan meitä myös muille.

  Seuraamme ja kehitämme henkilöstömme työtyytyväisyyttä palautteiden ja säännöllisten kehityskeskustelujen sekä työilmapiirikyselyjen tulosten perusteella.​
  Parannamme työtyytyväisyyttä mm. tukemalla henkilöstömme työssä jaksamista monipuolisilla hyvinvointieduilla, tiimin yhteisellä tapahtumilla, koulutuksilla ja varhaisen välittämisen mallilla. ​

  blc-ryhmakuva-toihin-meille

   

  Uudistuvuus

  Strategisten tavoitteiden saavuttaminen ja ympäröivä maailma edellyttää meiltä jatkuvaa oppimista, uudistumista ja prosessien kehittämistä. Uudistuminen taas edellyttää oikeaa asennetta muutokseen ja halua oppia uusia asioita – juuriamme unohtamatta. Toimimme ennakoivasti asiakas- ja lainsäädäntövaatimukset täyttäen.

  Henkilökuntamme on pätevää ja osaavaa. Sovellamme korkeatasoisia koulutus-, kehitys- ja rekrytointiprosesseja, joiden tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa koko organisaation korkeaa ammatillista tasoa ja lisätä laatua, työtyytyväisyyttä ja työturvallisuutta.​

  Liiketoimintaympäristöstä tulevien muutostarpeiden lisäksi kehitämme jatkuvasti palveluidemme, tuotteidemme ja prosessiemme laatua sisäisellä seurannalla, jakamalla keskenämme tietoa parhaista käytännöistä, oppimalla aikaisemmista kokemuksista ja mittaamalla toimintaamme. ​

  Asiakaslähtöisyys

  Asiakaslähtöisyyden keskiössä on vahva, alamme paras asiakastyytyväisyys. Palvelumme täyttää asiakkaiden odotukset, tarpeet ja viranomaisvaatimukset. Toimintamme on asiakaslähtöistä, tehokasta ja joustavaa. ​
  Pyrimme luomaan asiakkaisiimme, toimittajiimme, liiketoimintakumppaneihimme ja muihin sidosryhmiimme pitkäaikaiset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat suhteet.​

  Parannamme asiakastyytyväisyyttä hyödyntämällä saamamme palautteet, mittaamalla toimintamme tasoa asiakaskyselyillä ja kehittämällä toimintaamme jatkuvasti niiden perusteella.​

  Tuloksellisuus

  Tuloksellisuus on monen tekijän onnistumisen summa. Lähtökohtana on aina erinomaisesti toimivat prosessit ja lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme. Kun saavutamme taloudelliset ja strategiset tavoitteemme, pystymme tekemään investointeja, panostamaan jatkuvaan palvelukehitykseen ja vahvistamaan innostavaa ilmapiiriä, joka tukee työntekijöidemme hyvinvointia ja pysyvyyttä.

  Yhteinen tuloksellisuus syntyy myös yksilötasolla: siitä, että jokainen henkilö ottaa ja kantaa vastuuta laadusta, asiakkaista, omasta tekemisestään, tieto- ja työturvallisuudesta, ympäristöstä sekä yrityksestämme.

  Oppaasi turva- ja tietotekniikassa