<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC

  Vastuullisuus

  Vastuullista liiketoimintaa jo vuodesta 1889

  Vastuullisuus on kiinteä osa arvojamme ja toimintatapaamme. Pyrimme siihen, että vastuullisuus näkyy niin liiketoiminnassa, työhyvinvoinnissa kuin arjen valinnoissakin.

  vastuullisuus

  Vastuu toinen toisistamme

  Keskeisiä vastuullisuusperiaatteitamme ovat syrjimättömyys ja työntekijöiden keskinäinen tasa-arvo. Emme hyväksy syrjintää tai kiusaamista missään muodossa.

  Jokaisella työntekijällämme tulee olla mahdollisuus terveeseen ja turvalliseen työympäristöön. Huolehdimme siitä, että kaikki turvatoimenpiteet ovat ajanmukaisia ja turvallisuuskulttuuria kehitetään jatkuvasti.

  Kohtelemme toisiamme, liikekumppaneita ja muita sidosryhmiä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti riippumatta heidän iästään, alkuperästään, sukupuolestaan, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan, vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta toiminnastaan, ammattiyhdistystoiminnastaan, perhesuhteistaan, terveydentilastaan, vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

  ​​Emme myöskään hyväksy päihteiden ja huumaavien aineiden väärinkäyttöä. Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta.

  Ympäristövastuullisuus liiketoiminnassamme

  Noudatamme BLC-konsernissa kestävän kehityksen periaatteita. Vältämme tai minimoimme ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia esimerkiksi hyödyntämällä uutta teknologiaa päästöjemme vähentämiseksi. Tarjoamme näitä vaihtoehtoja myös asiakkaillemme ja kannustamme heitä tekemään ympäristön kannalta fiksuja ratkaisuja, kuten hankkimaan aurinkoenergialla tuotettua kiinteää valokuitulaajakaistaa.

  Ekologiset näkökohdat varmistetaan kilpailutuksissa sisällyttämällä vaatimuksiin ympäristönäkökohtien huomioiminen ja huomioimalla hankintojen koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantaminen on myös tärkeä keino hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi.

  Ei pikavoittoja vaan pitkäjänteistä liiketoimintaa

  Osuuskuntaomistuspohjan vahvan taloudellisen selkänojan ansiosta meidän ei tarvitse tavoitella pikavoittoja kvartaaleittain, vaan pystymme jatkossakin kehittämään kestäviä ja laadukkaita ratkaisuja asiakkaillemme. Voimme luottaa myös siihen, että valintamme kestävät tarkemman tarkastelun.

  Lahjonta tai edut, joiden tarkoitus on vaikuttaa liiketomintapäätöksiimme, eivät ole hyväksyttyjä missään muodossa. Emme myöskään anna suoraa tai epäsuoraa taloudellista tukea poliittisille puolueille, poliittisille järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.

  Noudatamme kilpailua koskevia säännöksiä ja sitovia määräyksiä ja edellytämme kilpailijoidemme ja yhteistyökumppaneidemme toimivan samoin. Tiedostamme, että kilpailua vääristävät toimintatavat horjuttavat liiketoimintamme tehokkuutta.

  Kartoitamme ja arvioimme toimintaympäristömme merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät. Huomioimme hankinnoissa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologisten tekijät aina, kun se markkinoiden ja hankinnan luonteen huomioiden on mahdollista.

  Torjumme harmaata taloutta kaikin keinoin. Varmistamme aina, että palveluntoimittajamme ovat rekisteröityneet kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Varmistamme, että yritys on hoitanut verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen sekä täyttänyt alaa koskevat työehtosopimukset tai työehtojen keskeiset sisällöt ja järjestänyt työterveyshuollon. Lisäksi valvomme yhteistyössä toimittajiemme kanssa, että sovitut asiat toteutuvat myös alihankkijoiden kohdalla.

  Vastuullisia arjen valintoja

  On monia asioita, erityisesti hankintoja, joissa voimme tehdä vastuullisia valintoja ihan arjen tasolla. Olemme esimerkiksi valinneet käyttöömme uudet ympäristöystävälliset ja -vastuulliset työvaatteet, joilla on EDP-standardoidut ympäristöselosteet ensimmäisenä maailmassa.

  Työautojen hankinnassa suosimme vähäpäästöisiä vaihtoehtoja.

  Laatu

  Sertifioitua ammattitaitoa

  Toimintamme ja prosessiemme laatu ja niiden kehittäminen on meille tärkeää. BLC-konsernin liiketoimintayhtiöille BLC Turvalle ja BLC Telecomille on myönnetty omat ISO9001-sertifikaatit, joka on luotettava osoitus siitä, että teemme systemaattista työtä laadun ja turvallisuuden parantamiseksi.

  Lisäksi BLC Turvalle on myönnetty: ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifikaatit.

  sertifikaatit

   

  Oppaasi turva- ja tietotekniikassa