<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC

  Eettiset ohjeet

  Tutustu BLC-konsernin eettisiin ohjeisiin.

  Toimi oikein!

  BLC-konsernin eettiset toimintaperiaatteet perustuvat BLC-konsernin arvoihin ja ovat kaiken toiminnan lähtökohta. 

  Toimintaperiaatteet tukevat liiketoiminnan menestystä ja tuloksellisen toiminnan tavoitetta. Ne ovat osa BLC-konsernin yrityskulttuuria.

  BLC-konsernin henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan näitä eettisiä toimintaperiaatteita työssään. 

  Eettiset toimintaperiaatteet eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita, joita henkilöstö joutuu kohtaamaan, mutta ne luovat perustan ja raamit työssä toimimiselle.

  Vastuut

  Esimiehet vastaavat siitä, että kaikki työntekijät ovat tietoisia eettisistä toimintaperiaatteista. Epäselvissä tilanteissa työntekijät varmistavat esimieheltään, kuinka tulee menetellä.

  Eettisten toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa ei hyväksytä.

  Seuraaville sivuille on koottu konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä eettiset toimintaperiaatteet tarkoittavat BLC:lle yrityksenä ja jokaiselle BLC:läiselle työntekijänä. Esimerkit eivät kata kaikkia tilanteita. 

  Nimetön ilmoituskanava

  Nimetön ilmoituskanavamme (FirstWhistle) antaa jokaiselle mahdollisuuden ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä luottamuksellisesti. BLC:n toiminnalle on tärkeää, että  jokainen ilmoittaa epäilemästään sisäisestä tai ulkoisesta väärinkäytöksestä, joka ei ole  BLC:n eettisten toimintaperiaatteiden mukaista.

  Kanava on tärkeä työkalu mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi sekä ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyrimme pienentämään riskejä ja vaalimaan ja varmistamaan eettisten toimintaperiaatteiden toteutumista. Ilmoituskanava on myös merkittävä osa yritysvastuuta ja avointa yrityskulttuuria, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja ylläpitää työntekijöiden turvallisuuden tunnetta. Lue lisää FirstWhistle ilmoituskanavasta ja tutustu BLC ohjeisiin ilmoituksen teosta. 

  Rikkomusten käsittely

  Työntekijän velvollisuutena on ilmoittaa toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta aina esimiehelle, hänen esimiehelleen tai toimitusjohtajalle. Ilmoituksesta ei tule kielteisiä vaikutuksia työhön tai uraan.

  BLC voi ryhtyä kurinpitotoimiin, joihin kuuluu jopa työsuhteen purkaminen, mikäli työntekijä rikkoo lakia, säännöksiä tai näitä eettisiä toimintaperiaatteita tai toimii muiden BLC:n toimintatapojen vastaisesti.

  Oppaasi turva- ja tietotekniikassa