<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  Valokuitu kiinteistöön – kättä pidempää toimittajavalintaan

  Valokuituverkkojen rakentaminen Suomessa käy kuumana ja kilpailu toimittajien välillä tuntuu paikka paikoin jopa raadolliselta. On selvää, että tämä herättää hämmennystä myös asiakkaan silmissä; lähteäkö halvimman hinnan perään vai painaako vaakakupissa muitakin tekijöitä? Asiakas tekee loppupeleissä päätöksen oman harkintansa pohjalta. Osalla asiakkaista hinta on määräävä tekijä, mutta päätöksenteossa kannattaa huomioida myös muut seikat.

  Kotimaisuus ja paikallisuus kunniaan

  Toimittajia on Suomen valokuitumarkkinassa erilaisilla omistuspohjilla ja sillä saattaa olla merkitystä. Siinä missä markkinaan tulleella toimittajalla on kokemusta valokuitumarkkinassa toimimisesta joitakin vuosia, saattaa vaihtoehtoisella toimittajalla olla yli sadan vuoden kokemus puhe- ja tietoliikenneverkkojen rakentamisesta, asiakasratkaisujen toimittamisesta ja kokonaisuuden ylläpidosta. Usein pitkään markkinassa toimineen toimittajan kautta asiakas saa kaikki palvelut ns. ’yhden luukun periaatteella’, jolloin palvelukokonaisuus on helposti hallittavissa ja mahdolliset vikatilanteet saadaan selville ilman suurempia selvityksiä suoraan toimittajan asiakaspalvelun kautta. Erilaisella omistuspohjalla olevien toimittajien intressit saattava myös erota suuresti. Siinä missä kotimainen, pitkään alalla toiminut toimittaja asettaa asiakkaan palvelukokonaisuuden sekä oman toimialueen tietoliikenne infrastruktuurin kehittämisen etusijalle, kilpailijan tekemistä saattaa ohjata mahdollisimman nopea asiakasmäärän kasvattaminen ja saatujen tulojen ohjaaminen tietyssä kohtaa jopa Suomen rajojen ulkopuolelle. Asiakkaan arvomaailmallakin on siis merkitystä päätöksenteossa.


  Asiakaskokemus, se kaikkien hehkuttama termi, mutta miten se oikeasti näkyy asiakkaalla?

  Valokuituhankintaan liittyen tärkeimpinä asioina asiakaskokemuksen näkövinkkelistä ovat usein toimittajan kyky toimittaa luvatut palvelut sekä mahdollisten vikatilanteiden hoitaminen ilman suurempia viiveitä. Pitkään alalla toimineilla toimittajilla näihin liittyvät prosessit ovat vuosikymmenten varrelle hiottu viimeisen päälle hyvään kuntoon. ’Nuoremmat’ toimittajat ehkä hakevat parhaita käytäntöjä, joka saattaa näkyä asiakkaalle ikävinä viiveinä, resurssipulana tai jopa ylimääräisinä kustannuksina. Lisäksi paikallisella toimittajalla on alihankintaketju kunnossa paikallisten maankaivuu- tai asennusyritysten kautta, ja jälleen kerran edistetään toimialueen hyvinvointia käyttämällä alueen yrityksiä ja yrittäjiä palvelun tuottamisessa loppuasiakkaalle.

  Myyjän luoma asiakaskokemus on myös tärkeässä roolissa asiakkaan päätöksenteko prosessissa. Ammattitaitoinen myyjä osaa vastata asiakasta askarruttaviin kysymyksiin ja rakentaa asiakkaalle häntä parhaiten vastaavan palvelupaketin tähän hetkeen, mutta myös huomioiden tulevaisuuden tarpeet.

  Tekniikka - tylsää, mutta myös huomionarvoista päätöksenteossa

  Voisi luulla, että kaikkien valokuitutoimittajien tuottama palvelu ei eroa teknisesti millään lailla toisistaan. Näin ei kuitenkaan ole.

  Siinä missä pitkään toimialueella toimineella toimittajalla on omat runkoverkot tiedonsiirtoa varten, kilpuri saattaa joutua kierrättämään liikenteen useiden eri verkkojen kautta. Tämä näkyy asiakkaalle eritoten vianselvityksessä. Asiakasliittymän ja runkoverkon toimittaja pystyy kohdistamaan mahdollisen vikapisteen välittömästi, koska sillä on näkyvyys koko verkkoon omista laitetiloista asiakaslaitteeseen saakka. Tämä nopeuttaa viankorjausta huomattavasti ja poistaa turhat sormella osoittelut. Lisäksi se, että paikallinen toimittaja omistaa itse koko kokonaisuuden, antaa se toimittajalle mahdollisuuden nopeasti kasvattaa verkon nopeutta ja tuoda asiakkaalle uusia palveluja. Tekninen toteutuskin saattaa olla toimittajien välillä erilainen. Pitkään toimialalla ollut toimija rakentaa verkon sillä periaatteella, että sen ylläpito on helppoa seuraavat 50 vuotta. Verkon omistajuudella on siis merkitystä ja se antaa loppuasiakkaalle yhden näkökulman päätöksentekoa varten.

  Paikallinen toimija – varma ja luotettava valinta

  BLC Telecom on rakentanut toimialueellaan puhe- ja tietoliikenneverkkoja yli 130 vuotta ja kerännyt vuosien aikana parhaat käytännöt omaan tekemiseen. Vuorovaikutus suoraan asiakkaan kanssa on auttanut meitä tekemään itsestämme paremman, luotettavamman ja uskottavamman palveluntuottajan. Kohtaamme asiakkaan aina kasvotusten, haemme asiakkaalle soveltuvan kokonaisratkaisun ja huolehdimme, että asiakas saa palvelunsa sovitussa ajassa sillä kokoonpanolla, minkä hän on itse valinnut.

  Erinomaisena esimerkkinä pidämme Ruokolahden kunnan verkkohanketta. Ruokolahdella BLC Telecom rakensi onnistuneesti koko alueen ja sai runsaasti positiivista palautetta asiakkailta. Samalla paransimme huomattavasti Ruokolahden eri käyttäjäryhmien mahdollisuutta hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia laadukkaiden valokuituliittymien kautta sekä paransimme alueen elinvoimaisuutta tuomalla samat mahdollisuudet alueen yrittäjille.

  Asiakastarpeita on erilaisia, me otamme huomioon kaikki käyttäjäryhmät lapsista ja nuorista ikäihmisiin.


  Tutustu viimeisimpiin valokuituhankkeisiimme:

  www.blc.fi/telecom/kausala
  www.blc.fi/telecom/imatra
  www.blc.fi/telecom/liperi 
  www.blc.fi/telecom/parikkala-rautjarvi
  www.blc.fi/telecom/miehikkala-virolahti 


  Marko Jokela
  Liiketoimintajohtaja, BLC Telecom