<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  Asiakastyytyväisyys edelleen korkealla tasolla

  BLC_turva-NPSMe BLC Turvalla olemme aina ohjanneet toimintaamme asiakaskeskeisellä ajattelumallilla. Haluamme tuottaa palveluita, mitkä palvelevat aidosti ja saada turvallisuusasiat soljumaan kiinteistöissä.

  Toteutimme loppuvuodesta jokavuotisen asiakastutkimuksen. Tutkimukseen vastasi yli 400 asiakastamme valtakunnallisesti ja iloksemme saimme huomata, että olimme saaneet ylläpidettyä asiakastyytyväisyytemme edelleen korkealla suurista muutoksista huolimatta.

  Vastaajien keskuudessa asiakasuskollisuutta mittaava NPS-lukumme oli 47 (371 vastaajaa), mikä on reilusti yli alan keskiarvon. NPS-lukumme jatkaa samaa trendiä kuin aikaisempina vuosina: 49 (2018), 48 (2019) ja 47 (2020). Myös muut tutkimuksessa havaitut tulokset olivat kiitettäviä. 

  Haluammekin kiittää vielä kaikkia tutkimukseen osallistuneita ja kehittää palveluamme saamamme palautteen pohjalta.

  Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä niin nykyisten, kuin uusienkin asiakkaiden parissa tulevana vuotena.

  Kiitos ja hyvää uutta vuotta!

  Katso tarkemmat tulokset erilliseltä tulossivulta:

  Katso tulokset tästä

  Aiheet: