SAVONLINNAN BLC-OSUUSKUNTA

Savonlinnan BLC-osuuskunnan omistavat ne henkilöt ja yhteisöt, joilla on jokin osuuskunnan osuus. Osuuslajeja ovat varsinainen osuus, vapaaehtoinen osuus ja lisäosuus.

Osuuskunnan kokouksissa äänivaltaa käyttävät osuuskunnan jäsenet. Jäsenyyden ehtona on Savonlinnan BLC-osuuskunnan osuuden omistaminen. Jäseneksi liittymisestä ja erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus.

 

Osuuskunnan varsinaisen vuosikokouksen 23.6.2021 päätökset

Savonlinnan BLC-osuuskunnan vuosikokouksessa 23.6.2021 vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Lisäksi valittiin hallituksen erovuorossa olleen jäsenen tilalle uusi jäsen ja päätettiin osuuskunnan omistajajäsenille maksettavasta osuuspääoman korosta. Kokouksessa hyväksyttiin myös osuuskunnan sääntöjen kohdan 15 muutosehdotus, jonka mukaan asiamiehen tulee myös olla osuuskunnan jäsen.


Savonlinnan BLC-osuuskunta maksaa omistajajäsenilleen vuoden 2020 ylijäämää (osuuspääoman korkoa) 14,00 € osuutta kohden vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä. Osuuspääoman korko maksetaan 25.8.2021 kaikille osuuksille sen mukaan kuin ne on omistettu 31.12.2020.  Tiliotteenne on ainoa tosite Savonlinnan BLC-osuuskunnan maksamasta osuuspääoman korosta. 

Vuonna 2021 nostettavissa oleviin ylijäämiin sovelletaan vuonna 2015 tulleita verotussäännöksiä. Niiden mukaan osuuskunnan on toimitettava ennakonpidätys luonnollisille henkilöille tai kuolinpesille maksettavista ylijäämistä silloin, kun ylijäämä on yli 20,00 €. Ennakonpidätys on 7,5 % ylijäämän ollessa 20,00 - 5000,00 €. Tuon 5000,00 €:n rajan ylittävistä ylijäämistä ennakonpidätys on 25,5 %. Verotukseen liittyviä lisätietoja saatte osoitteesta www.vero.fi. Savonlinnan BLC-osuuskunnan osuusasioissa teitä palvellaan omistaja-asiat@blc.fi tai puhelin 029 001 2011.