SAVONLINNAN BLC-OSUUSKUNTA

Savonlinnan BLC-osuuskunnan omistavat ne henkilöt ja yhteisöt, joilla on jokin osuuskunnan osuus. Osuuslajeja ovat varsinainen osuus, vapaaehtoinen osuus ja lisäosuus.

Osuuskunnan kokouksissa äänivaltaa käyttävät osuuskunnan jäsenet. Jäsenyyden ehtona on Savonlinnan BLC-osuuskunnan osuuden omistaminen. Jäseneksi liittymisestä ja erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus.


Osuuspääoman korko

Savonlinnan BLC-osuuskunta maksaa 5.7.2019 omistajajäsenilleen vuoden 2018 ylijäämää (osuuspääoman korkoa) 14,00 € osuutta kohden vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä.  Ylijäämän palautus maksetaan kaikille osuuksille sen mukaan kuin ne on omistettu 3.4.2019.

Tiliotteenne on ainoa tosite Savonlinnan BLC-osuuskunnan maksamasta ylijäämästä.

Ylijäämän eli osuuspääoman koron maksu on päätetty osuuskunnan 23.4.2019 pidetyssä varsinaisessa kokouksessa.

Vuonna 2019 nostettavissa oleviin ylijäämiin sovelletaan vuonna 2015 tulleita verotussäännöksiä. Niiden mukaan osuuskunnan on toimitettava ennakonpidätys luonnollisille henkilöille tai kuolinpesille maksettavista ylijäämistä silloin, kun ylijäämä on yli 20,00 €. Ennakonpidätys on 7,5 % ylijäämän ollessa 20,00 - 5000,00 €. Tuon 5000,00 €:n rajan ylittävistä ylijäämistä ennakonpidätys on 25,5 %.

Verotukseen liittyviä lisätietoja saatte osoitteesta www.vero.fi. Savonlinnan BLC-osuuskunta osuusasioissa teitä palvellaan omistaja-asiat@blc.fi tai puhelin 029 001 2011.