SAVONLINNAN BLC-OSUUSKUNTA

Savonlinnan BLC-osuuskunnan omistavat ne henkilöt ja yhteisöt, joilla on jokin osuuskunnan osuus. Osuuslajeja ovat osuus, vapaaehtoinen osuus ja lisäosuus.

Osuuskunnan kokouksissa äänivaltaa käyttävät osuuskunnan jäsenet. Jäsenyyden ehtona on Savonlinnan BLC-osuuskunnan osuuden omistaminen. Jäseneksi liittymisestä ja erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan kokous

Savonlinnan BLC-osuuskunnan varsinainen kokous pidetään maanantaina 23.4.2018 klo 18.00. Ilmoittautuminen kokoukseen on päättynyt 19.4.2018 klo 9.30.

Osuuspääoman korko

Savonlinnan BLC-osuuskunta maksaa 7.7.2017 omistajajäsenilleen vuoden 2016 ylijäämää (osuuspääoman korkoa) 14,00 € osuutta kohden vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä.

Tiliotteenne on ainoa tosite Savonlinnan BLC-osuuskunnan maksamasta ylijäämästä.

Ylijäämän eli osuuspääoman koron maksu on päätetty osuuskunnan 9.5.2017 pidetyssä varsinaisessa kokouksessa.

Vuonna 2017 nostettavissa oleviin ylijäämiin sovelletaan vuonna 2015 tulleita verotussäännöksiä. Niiden mukaan osuuskunnan on toimitettava ennakonpidätys luonnollisille henkilöille tai kuolinpesille maksettavista ylijäämistä silloin, kun ylijäämä on yli 20,00 €. Ennakonpidätys on 7,5 % ylijäämän ollessa 20,00 – 5000,00 €. Tuon 5000,00 €:n rajan ylittävistä ylijäämistä ennakonpidätys on 25,5 %.

Verotukseen liittyviä lisätietoja saatte osoitteesta www.vero.fi. Savonlinnan BLC-osuuskunnan osuusasioissa teitä palvellaan omistaja-asiat@blc.fi tai puhelin 029 001 2011.